Ćwiczenia

Zadanie 1

Udowodnij, że algorytm Sklejanie-Par jest poprawny. Co by było, gdybyśmy w jednym kroku sklejali co najwyżej k elementów? (Kosztem pojedynczego sklejenia jest w dalszym ciągu suma wag).

Zadanie 2

Opisz algorytm znajdowania fałszywej monety wynikający z rekurencyjnego wzoru \( a_n=3\cdot a_{n-1}+3 \).

Zadanie 3

Udowodnij, że algorytm Permutacja-Wagowa jest poprawny.

Zadanie 4

Przypuśćmy, że mamy wage szalkową i odważniki będące potęgami trójki, dla każdej potęgi dokładnie jeden odważnik. Jak powinniśmy rozmieścić odważniki na wadze, aby doładnie zważyć przedmiot o zadanej wadze x?

Zadanie 5

Zmodyfikuj algorytm Sortowanie-Kolejkowe tak, aby w czasie O(n log n) wyznaczał liczbę inwersji w permutacji.

Zadanie 6

Jak wyznaczyć liczbę kolejkową w czasie liniowym?