Tw. Goedla o niezupełności

Dodatkowe informacje
Standardowy model arytmetyki to struktura \({\mathfrak N}=\langle
{\mathbb N},*^{\mathfrak N},+^{\mathfrak N},0^{\mathfrak N},1^{\mathfrak N},
\leq^{\mathfrak N}\rangle.\)

Lemat o funkcji \(\beta\) [Goedel]

Istnieje funkcja \(\beta:{\mathbb N}\times{\mathbb N}\times{\mathbb N}\to{\mathbb N}\) taka, że:

 • Dla każdego ciągu \(\bar{a}=a_0,\dots, a_r\) liczb naturalnych istnieją liczby naturalne \(t,p\) (stanowiące kod ciągu \(\bar{a}\) w sensie \(\beta\)) takie, że dla każdego \(0\leq i\leq r\) zachodzi \(\beta(t,p,i)=a_i.\)
 • Istnieje formuła arytmetyki \(\chi(x_1,x_2,x_3,x_4)\) taka, że

  \(({\mathfrak N},x_1:t,x_2:p,x_3:i,x_4:a)\models\chi\) wtw \(\beta(t,p,i)=a.\)

Zad. 1
Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki orzekającą, że $x$ jest silnią pewnej liczby, tzn. że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)
\(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(x)\) jest postaci \(n!\) dla pewnego \(n\).

Zad. 2
Napisać formułę \(\varphi(x,y)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą funkcję \(y=\lfloor \log_2 x\rfloor,\) tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)
\(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(y)=\lfloor \log_2 v(x)\rfloor.\)

Zad. 3
Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą funkcję \(y=\lfloor \sqrt[z]{x}\rfloor,\) tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)

\({\mathfrak N}\models\varphi[v]\) wtw} \(v(y)=\lfloor
(v(x))^{\frac{1}{v(z)}}\rfloor.\)

Zad. 4
Znaleźć formułę \(\varphi(x,y)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(y\) jest największą liczbą, będącą potęgą liczby pierwszej, która dzieli \(x,\) czyli taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)

\(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(y)\) jest największą potęgą liczby pierwszej, która jest dzielnikiem \(v(x)\).

Zad. 5
Liczba naturalna \(n\) jest doskonała gdy jest równa sumie wszystkich swoich dzielników różnych od \(n.\) Np. \(6=1+2+3\) jest doskonała.

Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)

\(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(x)\) jest doskonała.

Zad. 6
Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą relację ,,\(x\) ma nieparzystą ilość cyfr w rozwinięciu dziesiętnym'', tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X \to{\mathbb N}\) zachodzi równoważność \(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(x)\) ma nieparzystą ilość cyfr w rozwinięciu dziesiętnym.

Zad. 7
Hipoteza Collatza (albo inaczej hipoteza \(3k+1\)) orzeka, że następujący prosty program \(\pi\) zatrzymuje się dla każdej wartości początkowej zmiennej \(k\):

while k<>1 do
  if k mod 2=0 
   then k:=k div 2
   else k:=3*k+1;

Hipoteza ta dotąd nie została ani udowodniona ani obalona i ma reputację niezmiernie trudnego problemu.
Napisać zdanie \(\varphi\) nad sygnaturą arytmetyki orzekające, że hipoteza Collatza jest prawdziwa, tzn.
\({\mathfrak N}\models\varphi\) wtw \(\pi\) zatrzymuje się dla każdej danej wejściowej \(k\).

Zad. 8
Rozważamy struktury \(\mathfrak{N}_f\) postaci \(\langle\mathbb{N},+,*,0,1,f\rangle\), gdzie dla uproszczenia symbol jednoargumentowej funkcji \(f\) oznacza także jej interpretację, a pozostałe symbole funkcji są interpretowane w standardowy sposób.

Napisać zdanie \(\varphi\) nad sygnaturą arytmetyki wzbogaconą o \(f\) takie, że dla każdej funkcji \(f:\mathbb{N}\to{\mathbb N}\) zachodzi

\({\mathfrak N}_f\models\varphi\) wtw \(f\) jest wielomianem o współczynnikach naturalnych.

Zad. 9
Dla danego automatu skończonego \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
\({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

Zad. 10
Dla danego automatu z licznikiem \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
\({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

Zad. 11
Dla danego automatu ze stosem \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) i alfabetem stosu \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
\({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

Zad. 12
Dla danego automatu z dwoma stosami \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) i alfabetem stosów \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
\({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

Zad. 13
Dla danej maszyny Turinga \(M\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) i z alfabetem taśmy \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
\({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(M\) akceptuje słowo \((n)_2\).