Zdaniowa logika dynamiczna PDL

Wyobraźmy sobie grę w kółko i krzyżyk, w której kratki znanego diagramu są ponumerowane od 1 do 9:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Teraz weźmy sygnaturę dla PDL, w której są programy \(\bigcirc_1,\bigcirc_2,\dots,\bigcirc_9\) oraz
\({\times}_1,{\times}_2,\dots,{\times}_9\), odpowiadające wpisywaniu kółek i krzyżyków w odpowiednie kratki.
Poza tym mamy trzy zmienne zdaniowe \(win_\bigcirc,win_{\times},draw.\)

Struktury nad tą sygnaturą opisują możliwe (choć niekoniecznie zgodne z powszechnie znanymi regułami) rozgrywki.

Zadanie 1
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, po wpisaniu kółka bądź krzyżyka w kratkę \(n\), nic więcej w nią już nie można wpisać.

Zadanie 2
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że w aktualnym stanie każdy ruch jest możliwy.

Zadanie 3
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, gracze wykonują ruchy na przemian.

Zadanie 4
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, po wpisaniu kółka bądź krzyżyka w kratkę \(n\), nic więcej w nią już nie można wpisać.

Zadanie 5
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, jeśli nikt nie wpisze kółka bądź krzyżyka w kratkę \(n\), to można to zrobić poźniej, a po wykonaniu tego ruchu już nigdy więcej.

Zadanie 6
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że ze stanów z rozstrzygniętym wynikiem gry już nie można wykonywać ruchów.

Zadanie 7
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, zakładając prawdziwość w nim zdań z poprzednich zadań, to aby dotrzeć do stanu wygrywającego dla gracza używającego kółek, trzeba ustawić jakieś trzy kółka w linię.

Zadanie 8
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, , zakładając prawdziwość w nim zdań z poprzednich zadań, gracz używający kółek ma strategię wygrywającą.

Zadanie 9
Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, zakładając prawdziwość w nim zdań z poprzednich zadań, gracz używający kółek ma strategię wygrywającą.

Zadanie 10

Na ilustracji przedstawiona jest struktura Kripkego dla PDL. Jest tylko jeden program atomowy \(a\) i jedna zmienna zdaniowa \(t\), która prawdziwa jest tylko w jednym stanie, oznaczonym gwiazdką.

UWAGA: Link do ZMODYFIKOWANEGO\({}^2\) (tzn. po raz drugi) obrazka

Napisać formuły PDL, które rozróżniają poszczególne stany zaznaczone grubymi strzałkami: dla każdej pary spośród nich należy napisać formułę, która jest prawdziwa w jednym z tych stanów a fałszywa w drugim.

Zadanie 11

Niech w sygnaturze będzie jeden program atomowy \(s\) i dwie zmienne zdaniowe \(p\) i \(q\).
Struktura \(\mathfrak{m}\) jest lewostronnie ograniczonym i prawostronnie nieskończonym łańcuchem, w którym interpretacja programu \(s\) jest następnikiem.
Napisać zdanie \(\varphi\) logiki PDL, które wyliczone w początkowym stanie łańcucha wyraża następującą własność:

"Istnieje taki stan \(x\), od którego począwszy \(q\) jest zawsze prawdziwe (natomiast \(p\) może być prawdziwe albo fałszywe), a we wszystkich stanach od początkowego aż do \(x\) włącznie \(p\) jest zawsze prawdziwe (natomiast \(q\) może być prawdziwe albo fałszywe)."

Zadanie 12

Niech w sygnaturze będzie jeden program atomowy \(s\) i jedna zmienna zdaniowa \(p\).

Struktura \(\mathfrak{m}\) jest lewostronnie ograniczonym i prawostronnie nieskończonym łańcuchem, w którym interpretacja programu \(s\) jest następnikiem. Strukturę \(\mathfrak{m}\) można naturalnie traktować jako nieskończony ciąg zerojedynkowy: tam gdzie \(p\) jest prawdziwe, są jedynki, a tam gdzie jest fałszywe są zera.

Udowodnić, że dla dowolnego deterministycznego automatu skończonego \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) istnieje zdanie \(\varphi\) logiki PDL, które wyliczone w początkowym stanie łańcucha wyraża następującą własność:

"Jeśli \(w\) jest prefiksem słowa \(\mathfrak{m}\), oraz \(w\) nie jest akceptowane przez automat \(A\), to istnieje inne słowo \(v\) której jest akceptowane przez \(A\) i takie, że \(wv\) jest prefiksem \(\mathfrak{m}\)."

Zadanie 13
Rozważamy modele dla PDL postaci skończonego łańcucha złożonego z dwóch programów atomowych: \(u\) i \(v\). Między każdymi dwoma kolejnymi stanami przechodzi jeden i tylko jeden z tych programów. Zmienne zdaniowe są dwie: \(p\) prawdziwa tylko w pierwszym stanie łańcucha i \(k\) prawdziwa tylko w ostatnim stanie. Innych zmiennych zdaniowych nie ma.

Każdą taką strukturę można naturalnie uważać również za strukturę pierwszego rzędu, wówczas \(u\) i \(v\) są relacjami dwuargumentowymi a \(p\) i \(k\) relacjami jednoargumentowymi.

Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki MSO istnieje zdanie \(\phi\) logiki PDL takie, że dla każdej struktury \(\mathfrak{A}\) jak powyżej, \(\phi\) jest prawdziwe w stanie początkowym struktury \(\mathfrak{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\varphi\).