Programowanie obiektowe

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu obiektowym. W ramach wykładu wprowadzone są pojęcia klasy i obiektu oraz zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem. Omówione są podstawy projektowania obiektowego. Wprowadzone są formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych. W ramach laboratorium studenci mają pisać szereg małych programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisywać swoje rozwiązania w przyjętej notacji projektowej.

Sylabus

Autorzy

Wymagania wstępne

Zawartość

Literatura

  1. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, Java Language Specification, Addison-Wesley Professional, wydanie 3, 2005.
  2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
  3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
  4. C. Larman, Applying UML and Patterns, Prentice Hall, wydanie 3, 2005.
  5. B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, wydanie 4, 2006.

Moduły

Laboratoria

Slajdy


ZałącznikWielkość
06 Java - dziedziczenie.pdf151.08 KB
07 Java - klasy abstrakcyjne, interfejsy, polimorfizm.pdf86.88 KB