Laboratorium 0: zajęcia organizacyjne

 1. Celem laboratorium jest poznanie narzędzi:
  1. zapewniania poufności, integralności i dostępności informacji,
  2. pozwalających na stosowanie kryptografii, podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego,
  3. wprowadzania uwierzytelniania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych,
  4. analizy zabezpieczeń, monitoringu systemu, wykrywania ataków oraz ochrony przed nimi.
 2. Zajęcia odbywać się będą według schematu:
  1. zajęcia wstępne, na których nastąpi zapoznanie się z laboratorium oraz zasadami zaliczenia przedmiotu,
  2. 6 bloków po 2 zajęcia z treściami merytorycznymi,
  3. na 2 zajęciach będzie można uzupełniać zaliczenie,
  4. dodatkowo na ocenę na laboratorium wpływa jedno zadanie zadane na wykładzie.
 3. Przewidujemy następujące bloki:
  1. mechanizmy lokalnej kontroli dostępu, domeny zaufania, mechanizmy kontroli zdalnego dostępu,
  2. wykorzystanie błędu przepełnienia bufora do ataków,
  3. modularne systemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu operacyjnego, wykonywanie poleceń ze zmienionymi uprawnieniami,
  4. systemy kryptograficznej ochrony komunikacji warstwy aplikacyjnej, zabezpieczanie komunikacji pocztowej, integracja mechanizmów kryptograficznych z usługami pocztowymi,
  5. zabezpieczanie serwerów usług aplikacyjnych na przykładzie WWW, konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami,
  6. tworzenie sieci VPN w środowisku Linux, systemy programowych zapór sieciowych,
  7. dodatkowe zadanie na wykładzie będzie dotyczyło analizy zagrożeń systemów komputerowych.
 4. Bloki dwóch zajęć z treściami merytorycznymi będą miały następującą postać:
  1. na pierwszych zajęciach w bloku na wstępie jest kartkówka (zakres merytoryczny kartkówki jest podany w materiałach do odpowiedniego laboratorium),
  2. następnie studenci do końca pierwszych zajęć robią zadanie (zadanie będzie dostępne w materiałach do odpowiedniego laboratorium),
  3. na drugich zajęciach prowadzący sprawdza wykonanie zadania.
 5. Zadania zaliczeniowe z każdych zajęć można zabrać do domu i tam je dokończyć.
 6. Za każdy blok merytoryczny można dostać do 4 punktów.
 7. Każdy, kto chce zaliczyć dany blok, musi przejść przez zaliczenie wstępne (w formie kartkówki lub pytania ustnego).
 8. Prowadzący na podstawie jakości odpowiedzi przy zaliczeniu wstępnym może odjąć do 2 punktów od wyniku zaliczenia bloku.
 9. Za laboratorium można uzyskać do 28 punktów. Maksymalna liczba punktów za
  egzamin wynosi także 28 punktów.
 10. Ocena z laboratorium będzie wystawiana wg schematu:
  [0 -14) - nzal
  [14-28] - zal
 11. Ocena nzal oznacza, że nie jest się dopuszczonym do egzaminu w pierwszym
  terminie.
 12. Punkty z laboratorium liczą się tak samo w terminie drugim, jednak można
  w tym terminie uzyskać dodatkowe punkty przez zaliczenie dodatkowego testu
  z treści przedstawianych na laboratorium.