Oznaczenia zbiorów liczbowych

Oznaczenia zbiorów liczbowych


Przypomnijmy powszechnie stosowane oznaczenia zbiorów liczbowych.

Zbiór \( \displaystyle \mathbb{N}=\{1, 2, 3, \ldots \} \) nazywamy zbiorem liczb naturalnych lub zbiorem liczb całkowitych dodatnich.

Zbiór \( \displaystyle \mathbb{N}_0 =\{0, 1, 2, 3, \ldots \}=\mathbb{N}\cup \{0\} \) nazywamy zbiorem liczb całkowitych nieujemnych. Wielu nazywa ten zbiór także zbiorem liczb naturalnych. Na ogół nie prowadzi to do nieporozumień.

Z kolei zbiór \( \displaystyle \mathbb{Z}=\{\ldots , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\} \) nazywamy zbiorem liczb całkowitych.

Zbiór \( \displaystyle \mathbb{Q}=\bigg\{\frac{p}{q} : p\in \mathbb{Z}, q\in \mathbb{N}\bigg\}\), czyli zbiór ułamków o całkowitym liczniku i naturalnym mianowniku, nazywamy zbiorem liczb wymiernych.

Literą \( \displaystyle \mathbb{R} \) będziemy oznaczać zbiór liczb rzeczywistych, a literą \( \displaystyle \mathbb{C} \) - zbiór liczb zespolonych.