Architektura Komputerów - Wprowadzenie

Wymagania wstępne• Umiejętność programowania w języku C ew. innym języku wysokiego poziomu
• Znajomość podstawowych kodów binarnych - NKB, U2
• Znajomość podstawowych elementów logiki cyfrowej - bramki, przerzutniki, rejestry, liczniki, multipleksery, pamięci


Struktura kursu• Wprowadzenie (2 jednostki)

• pojęcia podstawowe, taksonomie architektur komputerowych
• maszyna von Neumanna
• dane i ich reprezentacje

• Użytkowy model programowy (3 jednostki)
• Struktura jednostki wykonawczej procesora (4 jednostki)
• Kieszenie jako warstwa hierarchii pamięci (1 jednostka)
• Systemowy model programowy komputera i jego implementacja (3 jednostki)
• Podstawy organizacji wejścia-wyjścia (1 jednostka)
• Budowa komputera (1 jednostka)


Literatura

Praktycznie wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne przez www. Ponieważ dokładne adresy ulegają zmianom, na slajdzie podano nazwy dokumentów oraz adresy serwerów, na których należy ich szukać.