Wprowadzenie do metod rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej


Ogólna postać zadania minimalizacjiW zadaniu prostszym szukamy tylko minimalnej wartości funkcji kryterialnej, wektor (wektory) przy którym ta minimalna wartość jest osiągana nas nie interesuje.
Dalej będziemy zadanie optymalizacji (minimalizacji) traktowali zawsze jako zadanie znalezienia argumentu minimalizującego.

Zadanie minimalizacji
W sformułowaniu zadania minimalizacji jest polecenie "znaleźć".

Ale matematyka nie dostarcza nam narzędzi pozwalających bezpośrednio to polecenie wypełnić. Brak bezpośrednich narzędzi pozwalających wprost znaleźć rozwiązanie zadania optymalizacji oznacza, że wtedy gdy chcemy je znaleźć drogą rachunkową musimy oryginalne sformułowanie przekształcićdo postaci pozwalającej na wykonanie stosownych rachunków. Jak się o tym przekonamy w wykładach następnych jest to najczęściej odpowiednio określonyukład równań i nierówności (obecność nierówności jest kłopotliwa), którego rozwiązanie jest (lub może być, warunek konieczny!) rozwiązaniem wyjściowego zadania optymalizacji.Rozwiązywanie zadania minimalizacji
Zauważmy, że wiele algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji podobnych jest do algorytmów rozwiązywania równań i nierówności, bo przecież nie każde równanie potrafimy rozwiązać rachunkowo.Algorytm poszukujący rozwiązania


Twórcy i badający algorytmy optymalizacji traktują obiekty swoich zainteresowań jak stworzenia, co przy opisie oznacza, że ich funkcjonowanie jest przestawiane jako wynik ich rozmyślnego działania.

I ja też przyjmę taką konwencję.


Wyobraźmy więc sobie, jak może rozumować Algorytm (komputerowy), postawiony na schodach, którego zadaniem jest zejście do najniższego poziomu schodów.

Przyjmujemy, że Algorytm całych schodów nie widzi, natomiast potrafi ocenić położenie każdego stopnia w stosunku do ustalonego poziomu odniesienia, nazwiemy je wysokością (dla każdego wariantu potrafi obliczyć wartość funkcji celu).Algorytm na schodach


Algorytm wie, że stoi na jakimś stopniu i może się ruszać w jedną ze stron, przyjmijmy, że prawą i lewą. Jeżeli założymy, że jest “sprawny fizycznie” to może przeskakiwać kilka stopni na raz. Stopnie na schodach, nawet nieskończonych, można policzyć, każdy stopień to wariant, a więc zbiór wariantów jest przeliczalny. Jeżeli liczba stopni jestskończona (zbiór dopuszczalny jest skończony, a więc ograniczony) i nie jest zbyt duża w stosunku do szybkości poruszania się po nich Algorytmu, to przy założeniu, że jest on w stanie powiązać w pary stopień i jego wysokość i zapamiętać te pary, postępowanie jest oczywiste: być na wszystkich stopniach, określić ich wysokość i wybrać ten o wysokości najmniejszej (przeszukać wszystkie warianty). Gdy stopni jest bardzo dużo, Algorytm może odwiedzać np. co dziesiąty stopień (przeszukanie wybranych punktów węzłowych), albo wybierać je w sposób przypadkowy zgodnie z rozkładem równomiernym (równomierne przeszukanie przypadkowe). Takie postępowanie nie gwarantuje jednak znalezienia rozwiązania – Algorytm może przeskoczyć nad stopniem najniższym. Powstaje więcproblem dokładności znalezionego rozwiązania, ściśle związany z ilością odwiedzonych stopni (ilością punktów próbnych) ale też i ze sposobem wybierania stopni do odwiedzenia.

Algorytm na schodach nieskończonych
Algorytm może, startując ze stopnia na którym stoi wykonać krok (ustaloną liczbę kroków) w prawo, wrócić i wykonać krok w lewo. W ten sposób ustali, że lokalnieschody opadają w prawo. Wyciągnie stąd wniosek, że należy schodzić w prawo. Gdy ma dużo czasu będzie schodził stopień po stopniu, aż zacznie się wspinać – wycofa się do poprzedniego stopnia i wie, że znalazł lokalneminimum. Gdy jest leniwy to go to zadowoli.


Algorytm leniwy

Algorytm na zbiorach nieprzeliczalnych
Pytania, które trzeba teraz postawić:
  • Jak Algorytm ma zabrać się za poszukiwania aby znaleźć minimum globalne ?
  • Algorytm wie że musi się ruszyć w prawo, ale jak długi skok ma wykonać ?

Naukowcy i praktycy pracują nad odpowiedzią na to pytanie od mniej więcejpięćdziesięciu lat, i dalsza część tych wykładów jest poświecona zwięzłemu przedstawieniu najistotniejszych, zdaniem ich autora, dokonań w tej dziedzinie.Algorytm poszukiwania rozwiązaniaProste przeszukiwanie


Różne siatki
Przedstawione rysunki są trójwymiarowymi wykresami tej samej funkcji dwu zmiennych, wykreślonymi na podstawie wartości obliczonych w węzłach równomiernej siatki prostokątnej o: 30 \times 30 = 900 węzłach i 33 \times 33 = 1089 węzłach.

Tam gdzie było minimum – pojawiło się lokalne maksimum !

Przedstawiony rysunek został wykonany na siatce o 70 \times 70 = 4900 węzłach i zgodnie z teorią pokazuje właściwe przybliżenie tej funkcji.

Zauważmy tu, że dokładna analiza pokazała, że minimalna wartość funkcji oceniającej określona dla tych trzech siatek różni się nieznacznie. Oczywiście nie można tego powiedzieć o punktach w których ta wartość jest osiągana.Co zamiast brutalnej siły?