Metody rozwiązywania zadania poprawy
Ogólna postać zadania minimalizacjiZadanie poprawy dla metody kierunków poprawy

"Wpadanie" w minima lokalne
Lokalność algorytmów kierunków poprawy
Dokładna czy niedokładna minimalizacja kierunkowa
Warunki stosownej poprawy
Reguła ArmijoWłaściwa poprawa w kierunku
Algorytm oparty na regule ArmijoKonieczność dokładnej minimalizacji w kierunku 
Algorytm złotego podziału
Interpolacja kwadratowaOkreślanie przedziału unimodalności
Algorytm kierunków poprawy