Wpływ ograniczeń na rozwiązanie zadań optymalizacji

Ogólna postać zadania minimalizacji z ograniczeniamiOgraniczenia nierównościowe i kostkowe
Ograniczenia nierównościowe

Minima lokalne 
Ograniczenia równościowe

Zadanie minimalizacjiFunkcja Lagrang'a
Ograniczenia aktywneGradienty i macierz Hessego lagranżianu
Warunki konieczne optymalności
Prawo mnożników Lagrange'aWaga warunku regularności

Twierdzenie Karusha, Kuhna, TuckeraZnajdowanie rozwiązania zadania ZO
Procedura znajdowania rozwiązania zadania ZO


Geometria przykładu 2

Układ równań i nierówności KKT

Warunki wystarczające optymalności
Analiza matematyczna zadań optymalizacji z ograniczeniami