Metody i algorytmy rozwiązania zadań optymalizacji z ograniczeniami 

Ogólna postać zadania minimalizacji z ograniczeniamiMetody rozwiązywania zadań optymalizacji z ograniczeniami, zewnętrzna funkcja kary


Zbieżność metody barierowej funkcji karyZewnętrzne funkcje kary

Kwadratowa zewnętrzna funkcja kary - kryterium stopu

Immanentna wada omawianych metod funkcji kary
Dokładna funkcja kary

Dokładna funkcja kary

Zadanie minimalizacji z ograniczeniami nierównościowymi
Przykład w przestrzeni
Zewnętrzna funkcja kary w przestrzeni z x r

Niewypukłe zadanie minimalizacjiSkuteczność zewnętrznej i dokładnej funkcji kary 
Przesuwana funkcja karyRozszerzona funkcja Lagrange'a

Zbieżność metody rozszerzonego lagranżianuWyznaczanie mnożników Lagrange'a


Wykorzystanie krzywizny

Metoda SQP
Porównanie algorytmów