Architektura Komputerów/Wykład 8: Procesory wielopotokowe

Plan wykładu

Od potoku do superskalara

Struktura procesora superskalarnego
Budowa i działanie procesora superskalarnego • Pierwsze stopnie potoku pobierają i dekodują równocześnie kilka instrukcji
 • Stopień inicjujący wykonanie instrukcji kieruje instrukcje do indywidualnych potoków wykonawczych
  • każdy z potoków wykonuje po jednej instrukcji
  • nie zawsze udaje się skierować instrukcję do każdego potoku
 • Potoki wykonawcze wykonują pojedyncze instrukcje
 • Stopień porządkujący decyduje o zatwierdzeniu wykonania instrukcji i modyfikacji widocznego programowo rejestru PC
  • nieobecny w prostych superskalarach
 • Stopień zapisu dokonuje nieodwracalnej modyfikacji kontekstu programowego (rejestrów i pamięci)
  • w prostych superskalarach. bez stopnia porządkującego, stopnie zapisu są oddzielne dla poszczególnych potoków


Rodzaje procesorów superskalarnych • Pseudosuperskalar
  • np. Intel 860 -rok 1989
 • Superskalar z kolejnym wykonaniem instrukcji (in-order execution)
  • np. Intel Pentium - 1993
 • Superskalar z kolejnym rozpoczynaniem i niekolejnym kończeniem instrukcji
        (in-order issue, out-of-order completion)
  • np. Cyrix Cx8x86 - 1994
 • Superskalar z niekolejnym wykonaniem instrukcji (out-of-order execution)
  • np. Intel Pentium Pro - 1995
  • niemal wszystkie współczesne procesory uniwersalne


Psełdosuperskalar • Procesor pseudosuperskalarny nie ma możliwości decydowania o równoczesnym wykonaniu instrukcji
  • decyzję podejmuje programista lub kompilator
  • informacja o możliwości równoczesnego wykonania zawarta w kodzie operacyjnym instrukcji
 • Przykład - Intel 860
  • dwa potoki wykonawcze - stało pozycjny i zmiennopozycyjny
  • instrukcje o długości 32 bitów, pobierane parami
  • równoczesne wykonanie obu instrukcji w parze jest możliwe, gdy:
   • pierwsza jest stałopozycyjna a druga-zmiennopozycyjna
   • instrukcja zmiennopozycyjna ma w kodzie operacyjnym ustawiony bit zezwolenia na równolegle wykonanie
  • obie instrukcje wykonują się równocześnie
   • nie występuje sytuacja, gdy jeden z potoków wykonawczych zatrzymuje się. a drugi kontynuuje pracę


Superskalar z kolejnym wykonaniem instrukcji • Procesor decyduje o możliwości równoległego wykonania instrukcji
  • wykonanie jest możliwe, gdy instrukcje nie zależą od instrukcji poprzedzających kierowanych do wykonania w tym samym cyklu
  • liczba instrukcji kierowanych do wykonania zależy ponadto od liczby i rodzajów dostępnych potoków
 • Poszczególne potoki mogą być identyczne, podobne bądź różne
  • jeden potok wykonuje wszystkie instrukcje, drugi - tylko prostsze (Intel Pentium)
  • oddzielne potoki dla różnych instrukcji, np stałopozycyjnych. zmiennopozycyjnych, wymiany z pamięcią, skoków (np. SuperSPARC I, Alpha 21064)
 • Potoki pracują synchronicznie - wstrzymanie jednego powoduje równoczesne wstrzymanie wszystkich


Superskalar z kolejnym wykonaniem instrukcji • Kierowanie instrukcji do wykonania
  • po równoległym pobraniu grupy kilku (2 lub 4) instrukcji są one kierowane do wykonania równocześnie lub jedna po drugiej, do czasu rozpoczęcia wykonania wszystkich instrukcji z grupy; następnie rozpoczyna się kierowanie do wykonania instrukcji z następnej grupy
   • np. Alpha 21064
   • wydajność zależy od ustawienia instrukcji w grupy
   • łatwa konstrukcja stopnia szeregującego
  • tzw. okno instrukcji - w każdym cyklu stopień szeregujący ma do dyspozycji kilka instrukcji, z których co najmniej pierwsze kieruje do wykonania: w następnym cyklu następuje "dobieranie" instrukcji, tak. że w każdym cyklu można potencjalnie rozpocząć taką samą liczbę instrukcji
   • np. Intel Pentium (P5), SuperSPARC I
   • większa wydajność, opłacona komplikacją stopnia szeregującego


Superskalar z kolejnym rozpoczynaniem i niekolejnym kończeniem • Instrukcje są pobierane i dekodowane po kilka sztuk w kolejności programowej
 • Stopień szeregujący rozpoczyna wykonanie w kolejności programowej
 • Po skierowaniu instrukcji do potoków wstrzymanie jednego potoku nie powoduje wstrzymania pozostałych
  • instrukcje mogą być kończone w innej kolejności od programowej
 • Wzrost wydajność dzięki lepszemu wykorzystaniu potoków
 • Przykład: Cyrix 6x86 (ok. 1995r)
  • wydajność o ok 30% wyższa od Intel P5 przy podobnej strukturze
 • Problem:
  • zmiana kolejności kończenia instrukcji może wprowadzać problemy synchronizacyjne
   • omówimy to później


Superskalar z niekolejnym wykonaniem instrukcji • Zdekodowane instrukcje są gromadzone w stopniu szeregującym
 • Skierowanie instrukcji do wykonania zachodzi wtedy, gdy są gotowe argumenty źródłowe
  • wykonanie może być rozpoczynane w kolejności innej niż programowa
 • Dwa rozwiązania szeregowania
  • centralny bufor instrukcji przed rozejściem na indywidualne potoki
   • kosztowny w realizacji
   • zapewnia równe obciążenie przy kilku identycznych potokach
   • np. Intel P6, AMD K6
  • bufory w pierwszych stopniach potoków wykonawczych (tzw. stacje rezerwacyjne - algorytm Tomasulo)
   • proste w realizacji, ale powoduje suboptymalne wykorzystanie potoków
   • np. AMD K5 • Procesor w każdej chwili musi mieć ważną wartość PC, i tym samym instrukcję, do której program został wykonany
  • instrukcję uznaje się za ostatecznie wykonaną, jeśli również wszystkie instrukcje ją poprzedzające zostały wykonane
  • instrukcja po przejściu przez potoki wykonawcze trafia do stopnia RETIRE, gdzie oczekuje na zakończenie instrukcji poprzedzających
  • przed ostatecznym zakończeniem wykonania instrukcja nie może w sposób trwały modyfikować kontekstu procesora ani pamięci
 • Dwa ostatnie stopnie superskalara
  • oczekiwanie na zakończenie wykonania instrukcji poprzedzających
  • nieodwracalna modyfikacja kontekstu
 • Niemal wszystkie współczesne procesory do komputerów uniwersalnych wykonują instrukcje nie w kolejności
  • np. AMD K8, Intel Pentium 4, Intel Core


Synchronizacja superskalarna ze zmianą kolejności instrukcji • Rozpatrzmy wykonanie sekwencji instrukcji: 
 • addu $4, $3, $2
 • addu $2, $5, $4
  • pierwsza instrukcja korzysta z argumentu źródłowego w rejestrze $2
  • rejestr ten jest rejestrem docelowym drugiej instrukcji
 • Problem: jaką wartość $2 pobierze pierwsza instrukcja?
  • zakończenie wykonania drugiej instrukcji przed odczytem rejestru $2 przez pierwszą instrukcję spowoduje błędne wykonanie pierwszej instrukcji
 • Niejednoznaczność ta jest nazywana hazardem W-A-R (zapis po odczycie)
  • procesor musi zagwarantować poprawne wykonanie takiej sekwencji instrukcji • Rozpatrzmy wykonanie sekwencji instrukcji: 
 • addu $4, $3, $2
 • addu $4, $8, $9 
 • addu $2, $5, $4
  • trzecia instrukcja korzysta z argumentu źródłowego w rejestrze $4
  • rejestr ten jest rejestrem docelowym pierwszej i drugiej instrukcji
 • Problem: jaką wartość $4 pobierze trzecia instrukcja?
  • zakończenie wykonania drugiej instrukcji przed zakończeniem pierwszej spowoduje, że trzecia instrukcja pobierze wartość rejestru $4 zapisaną przez pierwszą instrukcję
 • Niejednoznaczność ta jest nazywana hazardem W-A-W (zapis po zapisie)
  • procesor musi zagwarantować poprawne wykonanie takiej sekwencji instrukcji


Hazardy W-A-R i W-A-W • Hazardy te nie wynikają z prostej zależności instrukcji
  • zależność między instrukcjami w przypadku WAR daje się zauważyć po odwróceniu kolejności instrukcji
  • zależności tego rodzaju nazywa się zależnościami wstecznymi, zależnościami fałszywym i lub antyzależnościami
 • Usunięcie hazardów WAR i WAW wymaga zrozumienia przyczyny ich powstania


Mechanizm powstawania hazardów WAR i WAW
Źródła hazardów WAR i WAW • Powodem powstawania hazardów jest wielokrotne używanie tych samych zmiennych (rejestrów procesora) do przechowywania różnych wartości
 • Wynika to z:
  • ograniczonej liczby rejestrów dostępnych w procesorze
  • dążenie do przejrzystego zapisu programu (użycie małej liczby zmiennych/rejestrów
  • pętlowej struktury programów - w kolejnych obiegach pętli zmienia się wartość zmiennych
 • Rozwiązanie:
  • zwiększenie liczby dostępnych rejestrów - najlepiej do nieskończoności


Usuwanie hazardów WAR i WAW • Ograniczona liczba rejestrów wynika z:
  • skończonej powierzchni krzemu w układzie procesora
  • zajętości pamięci przez kody instrukcji - w każdej instrukcji trzeba zapisać numery rejestrów
 • Rozwiązanie:
  • wyposażenie procesora w większą liczbę rejestrów, niż wynika to z modelu programowego
  • dynamiczne przypisywanie rejestrów fizycznych do numerów rejestrów modelu programowego
  • technika ta jest nazywana przemianowywaniem rejestrów (register renaming)


Przemianowywanie rejestrów - realizacja • Każda instrukcja opuszczająca stopień szeregujący otrzymuje „nowy" fizyczny rejestr docelowy, zastępujący numer rejestru modelu programowego
 • W kolejnych instrukcjach specyfikujących ten rejestr jako źródłowy numer rejestru źródłowego modelu programowego zostaje zastąpiony przez numer rejestru fizycznego przypisanego danemu rejestrowi modelu programowego
 • Rejestr fizyczny jest zwalniany przy zakończeniu wykonania następnej instrukcji o tym samym numerze rejestru docelowego w modelu programowym
 • Procesor musi uwzględniać (przywracać) kolejność programową instrukcji przy ich kończeniu


Przemianowywanie rejestrów - przykład