Logika dla informatyków

Dodatkowe wykłady, ze względu na specyfikę przedmiotu dostępne są w formacie PDF