Metody numeryczne

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium z elementami ćwiczeń (30 godzin)

Opis

Wiele praktycznych zastosowań komputerów (symulacje zjawisk przyrodniczych, społecznych i innych, kodowanie MP3 i JPEG, systemy projektowania CAD, wyszukiwarki internetowe itp.) wymaga przeprowadzenia obliczeń na liczbach rzeczywistych lub zespolonych. W niniejszym wykładzie przedstawiamy metody numerycznego rozwiązywania podstawowych zagadnień matematycznych spotykanych w zastosowaniach. Nacisk kładziemy na efektywne łączenie teorii matematycznej i praktyki obliczeniowej, aby tworzyć skuteczne — a więc szybkie i dokładne (na ile to możliwe) — algorytmy wyznaczania rozwiązań. Dyskutujemy własności i ograniczenia omawianych algorytmów, a także wskazujemy praktyczne aspekty ich implementacji. Pokazujemy, że niektóre zadania mogą być trudne w realizacji numerycznej — i że czasem można to sprytnie obejść.

Sylabus

Autorzy

 • Piotr Krzyżanowski — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Leszek Plaskota — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną

Zawartość

 • Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
 • Uwarunkowanie zadania, numeryczna poprawność algorytmu
 • Równania nieliniowe
 • Wybrane zadania algebry liniowej:
  • układy równań liniowych
  • liniowe zadanie najmniejszych kwadratów
  • zagadnienie własne
 • Interpolacja i aproksymacja:
  • wielomianowa
  • splajnowa
  • trygonometryczna
  • szybka transformacja Fouriera
 • Całkowanie i różniczkowanie
 • Środowisko obliczeń numerycznych:
  • języki programowania: C, Fortran, MATLAB i Octave
  • wybrane specjalistyczne biblioteki i techniki optymalizacyjne

Literatura

 • D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.ISBN 83-204-3078-X
 • A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. ISBN 83-01-04276-1

Moduły

 1. Wprowadzenie do metod numerycznych
 2. Równania nieliniowe
 3. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
 4. Własności zadań obliczeniowych i algorytmów numerycznych
 5. Układy równań liniowych
 6. Pamięć hierarchiczna a algorytmy numeryczne
 7. Uwarunkowanie układu równań liniowych
 8. Wielkie układy równań liniowych
 9. Interpolacja wielomianowa
 10. Szybka transformacja Fouriera (FFT)
 11. Funkcje sklejane (splajny)
 12. Nadokreślone układy równań
 13. Wektory i wartości własne
 14. Całkowanie i różniczkowanie numeryczne