Start

Pracujemy tutaj nad ważniakiem 2

Informacje dla autorów

blad.c

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define ERROR '@'
 
int palindrome_with_error(char* buf, size_t size) {
 
 char* tmp;
 size_t len;
 size_t i;
 
 buf[size] = '\0';
 tmp = (char*) malloc(size);
 if (tmp==NULL) return -1;
 len = strlen(buf);
 for (i = len; i>=0; i--) {
  if (buf[i] == ERROR) return -1;
  tmp[len-i]=buf[i];
 }
 int res = strcmp(buf, tmp);
 free(tmp);
 return res;
}
 
 
int main() {
 char a[10];
 strcpy(a, "aba");
 if (palindrome_with_error(a, 3))
  printf( "OK\n");
}
Subskrybuje zawartość