Start

Pracujemy tutaj nad ważniakiem 2

Informacje dla autorów

Zaliczenie 2018

zadanie zaliczeniowe - moduły 7 i 8

------------------------------------

Wszystkie wydawane polecenia należy zapisać w skryptach wykonywalnych,
będą one częścią rozwiązania. Sprawdzający będzie jednak wymagał osobistej
prezentacji rozwiązania. zadanie będziecie państwo wykonywać częściowo w parach
Jeśli trzeba zainstaluj serwer SSH, rsync i sshfs, na przykład:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openssh-server rsync sshfs

Załóż konta, hasła i katalogi domowe użytkownikom u1 , u2 i u3
Serwer ssh można zrestartować np. tak:
service ssh restart.

Subskrybuje zawartość