Metody realizacji języków programowania

Opis

Celem tych zajęć jest przedstawienie najważniejszych algorytmów i struktur danych służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów. Omówione zostaną: maszyna wirtualna, czyli środowisko wykonywania programów, tablica symboli, algorytmy syntezy kodu wynikowego oraz niektóre zaawansowane zagadnienia kompilacji.

Sylabus

Autor

 • Andrzej Salwicki

Wymagania wstępne

 • Programowanie obiektowe

 • Języki, automaty i obliczenia
 • Podstawy kompilatorów

Zawartość

 • Tablica symboli — dla języka typu Java tablica symboli to poważne wyzwanie.
 • Statyczna analiza semantyczna.
 • Maszyna wirtualna.
 • Generowanie kodu pośredniego. Sprowadzanie go do postaci SSA.
 • Optymalizacja kodu pośredniego.
 • Zarządzanie pamięcią . Odśmiecanie.
 • Realizacja obsługi wyjątków/ sygnałów.
 • Kompilacja języków programowania funkcyjnego.
 • Realizacja obiektów aktywnych (wątków, procesów) w języku z procesami współbieżnymi i rozproszonymi.

Literatura

 • A. Aho, R. Sethi, J. Ullman, Kompilatory, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • W. Waite, G. Goos, Konstrukcja kompilatorów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989
 • D. Gries, Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

Moduły

 1. Wstęp
 2. Tablica symboli (Ćwiczenia)
 3. Statyczna analiza semantyczna (Ćwiczenia)
 4. Maszyna wirtualna I (Ćwiczenia)
 5. Maszyna wirtualna II (Ćwiczenia)
 6. Generowanie kodu pośredniego (Ćwiczenia)
 7. Sprowadzanie kodu do postaci SSA (Ćwiczenia)
 8. Optymalizacja kodu pośredniego w postaci SSA (Ćwiczenia)
 9. Zarządzanie pamięcią. Odśmiecanie (Ćwiczenia)
 10. Realizacja obsługi sygnałów/wyjątków
 11. Optymalizacja II (Ćwiczenia)
 12. Kompilacja języków programowania funkcyjnego (Ćwiczenia)
 13. Realizacja obiektów aktywnych (wątków, procesów) w jezyku z procesami współbieżnymi i rozproszonymi (Ćwiczenia)
 14. Laboratorium