Podstawy matematyki

Opis
Najważniejsze pojęcia i metody teorii mnogości i logiki. Wykształcenie umiejętności posługiwania się abstrakcyjnym aparatem matematycznym i dowodzenia twierdzeń.

Sylabus

Autorzy

 • Sławomir Lasota — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wymagania wstępne

 • Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

Zawartość

 • Rachunek zdań i jego wlasności. Wprowadzenie do rachunku kwantyfikatorów.
 • Operacje na zbiorach, w tym działania nieskończone.
 • Relacje i funkcje oraz ich podstawowe własności.
 • Relacja równoważności, zasada abstrakcji.
 • Zasada indukcji.
 • Równoliczność. Zbiory skończone i nieskończone, przeliczalne i nieprzeliczalne.
 • Twierdzenie Cantora i twierdzenie Cantora-Bernsteina.
 • Porządki częściowe i liniowe. Zastosowania lematu Kuratowskiego-Zorna.
 • Kresy i twierdzenia o punktach stałych. Przykład zastosowania w semantyce programów.
 • Porządki dobre i dobrze ufundowane. Indukcja strukturalna.
 • Pojęcie dowodu formalnego. Systemy dowodzenia dla rachunku zdań, twierdzenie o pełności.
 • Struktury relacyjne. Język pierwszego rzędu: semantyka, twierdzenie o pełności.

Literatura

 1. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

 2. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogosci w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, 1984, 1998.
 4. J. Tiuryn, Wstęp do teorii mnogości i logiki, skrypt UW.
 5. Materiały elektroniczne

  Logika i teoria mnogości