Sztuczna inteligencja

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + projekt (15 godzin)

Opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z technikami stosowanymi do rozwiązywania problemów, które sa trudne lub niepraktyczne przy zastosowaniu typowych metod programistycznych. Zajęcia przedstawiają studentom także najbardziej istotne specjalistyczne zastosowania komputerów i metody wykorzystywane do tych zastosowań. Główne tematy: poszukiwanie rozwiązań w przestrzeni stanów, strategie w grach, wnioskowanie w logice, planowanie, uczenie maszynowe, zastosowania specjalistyczne. Wymagania wstępne: Logika, Algorytmy i struktury danych

Sylabus

Autorzy

 • Dominik Ślęzak — Uniwersytet Warszawski
 • Arkadiusz Wojna — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Analiza matematyczna
 • Logika
 • Algorytmy i struktury danych

Zawartość

 1. Poszukiwanie rozwiązań w przestrzeni stanów: przeszukiwanie brutalne, przeszukiwanie pierwszy najlepszy, algorytm A*, hill-climbing, symulowane wyżarzanie, strategie ewolucyjne
 2. Strategie w grach: gry dwuosobowe, algorytm minimax, odcięcia alfa-beta
 3. Wnioskowanie w logice: reprezentacja problemu i wiedzy związanej z problemem, rachunek zdań, badanie spełnialności, logika I rzędu, metoda rezolucji, dowodzenie twierdzeń
 4. Planowanie: reprezentacja STRIPS i ADL, algorytmy forward-chaining i backward-chaining, planowanie przez sprowadzenie do problemu spełnialności, planowanie hierarchiczne, dekomponowanie planów, planowanie przez analogie (system Prodigy), planowanie oparte na logice temporalnej (system TALPlanner), uczenie przez wyprowadzenie
 5. Uczenie maszynowe: uczenie symboliczne (algorytm indukcji reguł), drzewa decyzyjne, sieci neuronowe (algorytm propagacji wstecznej), sieci bayesowskie, uczenie z przykładów (algorytm k najblizszych sasiadów), reinforcement learning
 6. Zastosowania specjalistyczne: przetwarzanie jezyka naturalnego, rozpoznawanie twarzy, robotyka, systemy wieloagentowe

Literatura

 • Artificial Intelligence: a modern approach, S. Russell, P. Norvig, Prentice-Hall 1995
 • Artificial Intelligence: structures and strategies for complex problem solving, G. Luger, Addison Wesley 1997