Bezkontekstowy czy nie?

 1. Udowodnić, że żaden nieskończony podzbiór języka \(L\ =\ \{ a^{n}b^{n}c^{n}\ :\ n\ge 1\}\) nie jest językiem bezkontekstowym.
 2. Udowodnić, że dopełnienie języka z poprzedniego zadania jest językiem bezkontekstowym.
 3. Udowodnić, że jeśli alfabet \(\Sigma\) ma co najmniej dwie litery, to język \(L=\{ ww:w\in\Sigma^{*}\}\) nie jest bezkontekstowy, natomiast jego dopełnienie \(\Sigma^{*}-L\) jest językiem bezkontekstowym.
 4. Dowieść, że dla każdego ustalonego \(k\) dopełnienie języka \(\{ w^{k}:w\in\Sigma^{*}\}\) jest językiem bezkontekstowym.
 5. Udowodnić, że język \(L\ =\ \{ xcx\ :\ x\in(a+b)^{*}\ \}\) nie jest językiem bezkontekstowym.
 6. Udowodnić, że dopełnienie języka z poprzedniego zadania jest językiem bezkontekstowym.
 7. Niech \(\mbox{Subwords\/}(x)\) oznacza zbiór wszystkich podsłów słowa \(x\), \(\mbox{\em Subwords\/}(L)=\bigcup _{{x\in L}}\mbox{\em Subwords\/}(x)\).

  1. Udowodnić, że dla języka bezkontekstowego \(L\), \(\mbox{\em Subwords\/}(L)\) jest językiem bezkontekstowym.
  2. Podać przykład języka bezkontekstowego nieregularnego \(L\), dla którego \(\mbox{\em Subwords\/}(L)\) jest językiem regularnym.
  3. Podać przykład języka bezkontekstowego \(L\), dla którego \(\mbox{\em Subwords\/}(L)\) nie jest językiem regularnym.
 8. Pokazać, że język dopasowywania wzorca \(L\ =\ \{ xcy\ :\ x,y\in(a+b)^{*},\ y\in\mbox{\em Subwords\/}(x)\}\) nie jest bezkontekstowy. Czy dopelnienie tego języka jest bezkontekstowe ?
 9. Pokazać, że język \(L\ =\ \{ xcy^{R}\ :\ x,y\in(a+b)^{*},\ y\in\mbox{\em Subwords\/}(x)\}\) jest bezkontekstowy.
 10. (*) Pokazać, że dopełnienie języka z poprzedniego zadania nie jest językiem bezkontekstowym.
 11. Rozstrzygnać, czy następujący język jest bezkontekstowy:

  \(L\ =\ \{ u\$ w^{R}\ :\ u,w\in\{ a,b\}^{+},\ w\textrm{ jest prefiksem i sufiksem }u\ \}\)

  To samo pytanie dla dopełnienia tego jezyka.

 12. Udowodnić, że język \(L\ =\ \{ a^{i}b^{j}c^{k}\ :i\ne j,\ i\ne k,\ j\ne k\ \}\) nie jest bezkontekstowy.

  Czy jego dopełnienie jest bezkontekstowe ?

 13. Czy język \(L\ =\ \{ a^{i}b^{j}a^{i}b^{j}\ :i,j\ge 1\ \}\) jest bezkontekstowy ?
  Czy jego dopełnienie jest językiem bezkontekstowym ?
 14. Udowodnić, że język \(L\ =\ \{ ww^{R}w:w\in(a+b)^{*}\}\) nie jest bezkontekstowy.

  Czy jego dopełnienie jest bezkontekstowe ?

 15. Pokaż, że język \(\{ x\# y^{R}\ :\ x,y\in\{ 0,1\}^{+},\ [x]_{2}+1=[y]_{2}\}\) jest bezkontekstowy.
 16. Pokaż, że język \(\{ x\# y\ :\ x,y\in\{ 0,1\}^{+},\ [x]_{2}+1=[y]_{2}\}\) nie jest bezkontekstowy.
 17. Które z następujących języków są bezkontekstowe ?

  1. \(\{ a^{m}b^{n}:m< n< 2m\}\)
  2. \((a+b)^{*}-\{(a^{n}b^{n})^{n}:n\geq 1\}\)
  3. \(\{ ww^{R}w:w\in(a+b)^{*}\}\)
  4. \(\{ a^{x}ba^{y}ba^{z}:x+y=z\}\)
  5. \(\{ a^{x}ba^{y}ba^{z}:x\cdot y=z\}\)

 18. Dowiedź, że następujące języki nie są bezkontekstowe:

  1. \(\{ a^{i}b^{j}a^{k}:j=\mbox{ max }\{ i,k\}\}\)
  2. \(\{ a^{i}b^{i}c^{k}:k\neq i\}\).
 19. Czy jest bezkontekstowy język  \(\{ a^{i}b^{j}c^{p}d^{q}:\ i,j,p,q>0,\ i*j=p+q\ \}\) ?
 20. Czy język

  \(\{\mbox{bin}(n)\,\$\,\mbox{bin}(n^{2})^{R}\,:\, n\in N\},\)

  gdzie \(\mbox{bin}(n)\in\{ 0,1\}^{*}\) jest binarnym przedstawieniem liczby \(n\), jest bezkontekstowy?

 21. Niech \([n]_{2}\) oznacza zapis binarny liczby naturalnej \(n\ge 1\), pierwszą cyfrą jest jedynka (najbardziej znacząca). Czy następujący język jest bezkontekstowy:

  \(\ L_{4}\ =\ \{\ [n]_{2}\;[2n]_{2}\ :\ n\ge 1\ \}\)

  1. Udowodnij, że zbiór tautologii nad ustalonym skończonym zbiorem zmiennych jest bezkontekstowy (stanowi to uogólnienie zadania (??) z sekcji ??).
  2. Formuły nad przeliczalnym zbiorem zmiennych można przedstawić jako język nad skończonym alfabetem, przyjmując indeksowanie zmiennych. Dokładniej, przyjmijmy, że zbiór wszystkich formuł jest generowany przez gramatykę

   \(\displaystyle F \to \mbox{\bf true}\,|\,\mbox{\bf false}\,|\, V\,|\,(F\vee F)\,|\,(F\wedge F)\,|\,(\neg F)\)

   \(\displaystyle V \to xI\)

   \(\displaystyle I \to 0\,|\, 1J\)

   \(\displaystyle J \to J0\,|\, J1\,|\,\epsilon\)

   Np. \(((x101\vee(\neg x0))\wedge(\neg(\mbox{\bf false}\vee x101)))\) jest formułą.

   Udowodnij, że zbiór wszystkich tautologii nie jest bezkontekstowy. Stwierdzenie to wynika łatwo z hipotezy P \(\neq\) NP, ale należy je dowieść bez tej hipotezy..

 22. Niech alfabetem będzie \(\{ 0,1\}\). Słowo Lyndona to słowo pierwotne (nie będące potęgą mniejszego słowa, por. rozdz. , zad. ), które jest leksykograficznie najmniesze spośród swoich przesunięć cyklicznych.

  Czy zbiór słów Lyndona jest bezkontekstowy ?

  Wskazówka: we”zmy \(a^{{n+1}}ba^{n}ba^{n}\) i zastosujmy lemat Ogdena, ,,markując” środkową grupę \(a^{n}\).

 23. Niech \(PAL\) onacza zbiór palindromów. Czy zachodzi implikacja:

  L bezkontekstowy   \(\Longrightarrow\)  \(L\cap PAL\) bezkontekstowy ?

 24. Sformuluj \(uvwxy\)-lemat o pompowaniu dla języków liniowych w którym \(|uvxy|=O(1)\).

  Dowied”z, że język \(\{ a^{i}b^{i}c^{j}d^{j}:i,j\in{\bf N}\}\) nie jest liniowy.

 25. Dowied”z, że \(L\ =\ \{ x\in(a+b)^{*},\# _{a}(x)=\# _{b}(x)\}\) nie jest liniowym językiem bezkontekstowym.

 26. Udowodnij, że zbiór słów \(w\) nad alfabetem \(\{ a,b\}\) mających tę samą liczbę liter \(a\) co \(b\) nie jest liniowym językiem bezkontekstowym.
 27. Który z następujących języków jest bezkontekstowy. W przypadku gdy język jest bezkontekstowy wypisać gramatykę bezkontekstową. W zadaniu \([x]_{2}\) oznacza binarny zapis liczby \(x\), oraz \(w^{R}\) oznacza odwrócenie słowa \(w\).

  1. \(L_{1}\ =\ \{[x]_{2}\ \&\ [y]_{2}\ :\ 1\le x\le y\ \}\).

  2. \(L_{2}\ =\ \{[x]_{2}\ \&\ [y]_{2}^{R}\ :\ 1\le x\le y\ \}\).
 28. Niech \(\mathbf{D_{1},D_{2}}\) oznacza zbiór poprawnych ciągów nawiasowych jednego typu (okrągłe ) i dwóch typów nawiasów (okrągłe i kwadratowe), odpowiednio, włącznie ze słowem pustym. Czy następujące języki są bezkontekstowe

  1. \(\{\ u\# v^{R}\ :\ uv\in\mathbf{D_{1}}\ \}\),
  2. \(\{\ u\# v^{R}\ :\ uv\in\mathbf{D_{2}}\ \}\) ?
 29. Niech \(L\) będzie zbiorem słów w alfabecie trzyelementowym, które nie zawierają słowa postaci \(xx\), dla \(x\ne\epsilon\). Udowodnić, że \(L\) nie jest bezkontekstowy.
 30. Podać przykład języka bezkontekstowego nad alfabetem trzyelemnentowym, którego dopełnienie jest nieskończone i nie zawiera słów postaci \(xx\), dla \(x\ne\epsilon\).