Laboratorium 6

Zadanie 1.

  1. Napisz lekser dla składni konkretnej wyrażeń zaprojektowanej w poprzednim tygodniu.
  2. Zmodyfikuj swoj parser tak by działał na poziomie leksemów, a nie pojedynczych znaków.
  3. Rozszerz lekser i parser o literały dla liczb zmiennoprzecinkowych (wystarczy format 123.456, ale dla bardziej ambitnych także 1.2e-3)

Zadanie 2

Napisz parser dla składni konkretnej wyrażeń zaprojektowanej w poprzednim tygodniu przy uzyciu BNFC (lub, jeśli ktoś bardzo chce, innego generatora parserów).

Składnia abstrakcyjna może być nieco inna (np. BNFC w pewnym sensie narzuca składnię abstrakcyjną).