Graf podsłów uzyskany poprzez uruchomienie algorytmu Uzupełnianie-Szkieletu na szkielecie słowa <pre>abbabbba</pre>.

Graf podsłów uzyskany poprzez uruchomienie algorytmu Uzupełnianie-Szkieletu na szkielecie słowa <pre>abbabbba</pre>.