Drzewo dowiązań sufiksowych w drzewie sufiksowym słowa W jest szkieletem grafu podsłów odwróconego W.

Drzewo dowiązań sufiksowych w drzewie sufiksowym słowa W jest szkieletem grafu podsłów odwróconego W.