Drzewo sufiksowe zmodyfikowanych słow Fibonacciego

Drzewo sufiksowe zmodyfikowanych słow Fibonacciego