Dodanie symbolu 'a' do drzewa sufiksowego

Dodanie symbolu 'a' do drzewa sufiksowego