Kolejne etapy rozbudowy drzewa sufiksowego.

Kolejne etapy rozbudowy drzewa sufiksowego.