Zaliczenie 2011

Zadanie zaliczeniowe - moduły 5 i 6

 1. Używając PAM ogranicz użytkownikowi luzer możliwość logowania
  zdalnego do godzin 11:00-11:15 (lub inny dogodny termin umożliwiający
  sprawdzenie w czasie zajęć).

 2. Ogranicz mu maksymalną liczbę otwartych plików do <n> (w pracowni <n> to
  około ???, zależy od tego, co robią skrypty startowe).

 3. Zabroń użytkownikowi guest wielokrotnego logowania do systemu.
 4. Użyj SUDO, aby użytkownik luzer mógł ,,podglądać'' ruch sieciowy
  programem tcpdump.