Linear Temporal Logic (LTL)

Zad. 1

Sformalizować w LTL własność "\(\varphi\) jest prawdziwe we
wszystkich parzystych stanach, a fałszywe we wszystkich nieparzystych"

Zad. 2
Pokazać, że nie da się w LTL sformalizować własności \(\varphi\)
jest prawdziwe we wszystkich parzystych stanach".

Zad. 3
Dokonać separacji kilku dodatkowych przypadków w dowodzie tw. Gabbaya.

Zad. 4
Jak można by sformułować twierdzenie o separacji dla logiki pierwszego rzędu, tak aby było ono prawdziwe?


Zad. 5
Proszę sformułować i udowodnić analogiczne twierdzenie o separacji dla monadycznej logiki drugiego rzędu.


Zad. 6

"Słaby until", oznaczany \(\mathtt{U}_w\), to temporalny operator dwuargumentowy taki, że \(\alpha\mathtt{U}_w\beta\) jest równoważna formule \((\alpha\mathtt{U}\beta)\lor\mathtt{G}\alpha\). ``Słaby until'' jest więc skrótem notacyjnym.

Wykazać, że dysponując operatorami \(\mathtt{X}\) i \(\mathtt{U}_w\) może zdefiniować standardowy unitl \(\mathtt{U}\).
Wynika stąd, że definicję logiki LTL można by równie dobrze oprzeć o słaby until.