Zaliczenie 2015

Zadanie zaliczeniowe - moduły 3 i 4

 1. Wzorując się na przykładowym programie, napisz w języku C program
  sprawdzający, czy w kolejnych wierszach tekstu podanych na wejściu
  któreś słowa występują parzystą liczbę razy. Jeśli tak, to należy
  wypisać każdy taki wiersz, znalezione słowo i liczbę wystąpień (jeśli takich
  słów w wierszu jest kilka, to wystarczy podać którekolwiek z nich).

  Po napotkaniu wiersza zawierającego kropkę program powinien kończyć
  pracę.

  Program powinien używać PAM: dostęp do programu powinien być
  dozwolony tylko dla autoryzowanych hasłem użytkowników. O nazwę
  (login) użytkownika program powinien pytać ,,Kto to?''.

  Ponadto program powinien umożliwiać nakładanie ograniczeń na dni
  i godziny, kiedy można z niego korzystać.

  Uwaga: wierszy tekstu może być dużo i mogą mieć różną długość.
  Program konsumujący za dużo pamięci (tzn. nie zwracający nieużytków)
  zostanie potraktowany limitami na rozmiar pamięci.

 2. Używanie programu powinno być dozwolone między 11:00 i 11:30 w dni
  powszednie (lub w innym pasującym do labu terminie - konkretne wartości
  nie mogą być zaszyte w aplikacji).

 3. Skonfiguruj sudo, aby użytkownik user2 (należy go założyć) mógł
  instalować pakiety (polecenie apt-get).

 4. Zabroń użytkownikowi user2 wielokrotnego logowania do systemu.

Pliki źródłowe programu (wraz z Makefile) należy wysłać prowadzącym
w postaci spakowanego archiwum do godziny 19:00 dnia poprzedzającego
zajęcia.