Zaliczenie 2015

 1. Przeczytaj uważnie specyfikację protokołu:
  http://tools.ietf.org/html/rfc1413
 2. Obsługa laboratorium komputerowego pewnego wydziału w jednym z uniwersytetów
  z powodów lokalowych ma tak ustalone obowiązki, że administratorzy
  obsługują sieć nie w dedykowanych stanowiskach w fizycznym pobliżu
  serwerów, ale robią to ze zmiennych stanowisk rozproszonych po
  całym budynku przez nich obsługiwanym. Administratorzy postanowili
  zwiększyć swoją wygodę i użyć powyższego protokołu do szybkiego
  zdalnego identyfikowania użytkowników korzystających z głównego
  serwera. Jednocześnie nie zastosowali żadnych rozwiązań kryptograficznych
  do korzystania z tej usługi (nie użyli ani SSL, ani SSH, ani innego
  podobnego rozwiązania).
 3. Opracuj drzewo ataku przeciwko takiemu rozwiązaniu. Opisz chronione
  wartości oraz przyjmij model odpowiednio silnego atakującego, aby
  wyłapać jak najwięcej zagrożeń Zapisz drzewo w postaci wypunktowanej listy.