Ćwiczenia 3: sortowanie, część II

Zadanie 1 (HeapSort - budowa kopca)

Udowodnij, że koszt budowy kopca w algorytmie HeapSort jest liniowy.

Zadanie 2 (HeapSort - łamigłówka)

Podaj zawartość tablicy 7-elementowej, dla której algorytm HeapSort wykona największą liczbę porównań.

Zadanie 3 (QuickSort - analiza, model losowej permutacji)

Rozważamy wersję algorytmu QuckSort, w którym podział jest dokonywany za pomocą poniższego algorytmu:

1 Partition(l,r)::
2 begin
3   v := a[l]; i := l; j := r+1;
4   repeat
5   //Niezmiennik: dla każdego k=l,l+1,...,i, a[k] <=  v,
6   //       dla każdego k=j,j+1,...,r+1, a[k] >= v,
7   //       j-i >= -1.  
8     repeat i := i+1 until a[i] >= v;
9     repeat j := j-1 until a[j] <= v;
10    if i < j then 
11     a[i] :=: a[j]; 
12  until i >= j;
13  a[l] := a[j]; a[j] := v; 
14  return j
15 end;
 1. Udowodnij, że jeżeli podtablica \( a[l..p] \) jest losową permutacją zawartych w niej elementów (każda permutacja jest jednakowoprawdopodobna), to podtablice \( a[l..j-1] \) i \( a[j+1..r] \) są też losowymi podtablicami zawartych w nich elementów.
 2. Przyjmijmy bez straty ogólności, że faza podziału kosztuje dokładnie \( p-l+2 \) porównań, przy \( p > l \). Uzasadnij, że następujące równanie jest równaniem na oczekiwaną liczbę porównań wykonywanych w algorytmie QuickSort.
  \( \displaystyle A(0) = 0, A(1) = 1 \),
  \( \displaystyle A(n) = n + 1 + \frac{1}{n}\sum_{s = 1}^n (A(s-1) + A(n-s)) \), dla \( \displaystyle n > 1 \).
 3. Rozwiąż powyższe równanie rekurencyjne.

Zadanie 4 (Średnia liczba porównań - dolne ograniczenie)

Udowodnij, że średnia liczba porównań niezbędnych do posortowania ciągu \( n \)-elementowego w modelu losowej permutacji wynosi co najmniej \( n\log n - 1.45n \).