Laboratorium 2: pytania SQL

Plan zajęć:


 • przygotuj bazę zdefiniowaną w skrypcie

 • dodaj własne dane,
 • wykonaj podane niżej ćwiczenia.
 • Przydatne informacje:


  • funkcje dt. dat
  • sysdate -- zmienna zwracająca bieżąca date,
  • NVL(x,y) -- zwraca x jeśli x!=NULL, wpp. y,

  Ćwiczenie. Wypisz dokładne daty wypożyczeń (łącznie z godziną) książek które jeszcze nie zostały zwrócone.

  Ćwiczenie.Sprawdź poprawność wprowadzonych dat wypożyczeń i zwrotów książek, w szczególności:

  • czy data_zwrotu < data_wypożyczenia
  • czy data_wypożyczenia i data_zwrotu < aktualna data

  Ćwiczenie.Dla każdego wypożyczenia wypisz jego czas (również dla tych, które są jeszcze wypożyczone).  Ćwiczenie.Wyznacz najdłużej wypożyczoną książkę (w tym te które są jeszcze wypożyczone).

  Ćwiczenie.Dla każdej książki wyznacz jest najkrótszy i najdłuższy czas wypożyczenia.

  Ćwiczenie.Dla każdej osoby wyznacz dla niej średni czas wypożyczenia książek (pomiń trwające wypożyczenia), posortuje wg. malejącej średniej.

  Ćwiczenie.Dla każdej książki wyznacz ile różnych osób ją wypożyczyło.

  Ćwiczenie.Wypisz tytuł i autora najczęściej wypożyczonej książki (lub książek jeśli jest wiele spełniających ten warunek).

  Ćwiczenie.Podaj książki, które były u czytelników w momencie 2008-09-15 12:00.

  Ćwiczenie.Podaj datę (najlepiej z dokładną godziną) podczas której było wypożyczonych najwięcej książek.

  Ćwiczenie.Sprawdź czy jakaś książka nie była wypożyczona dwa razy w tym samym momencie czasu.