Grafy

strict warning: Only variables should be passed by reference in /usr/share/drupal6/modules/book/book.module on line 559.

Czym jest graf


Wyruszając w daleką podróż zabieramy ze sobą mapę samochodową. Głównymi elementami graficznymi zawartymi w mapie są punkty (małe kółka) symbolizujące miasta, oraz odcinki (lub łuki) obrazujące drogi pomiędzy nimi. Taka mapa jest z grubsza przedstawieniem rzeczywistości za pomocą grafu. Chcąc na przykład znaleźć drogę z Bydgoszczy do Krakowa, szukamy ciągu kolejno połączonych miast zaczynającego się w Bydgoszczy i kończącego się w Krakowie. Jest to nic innego, jak znalezienie odpowiedniej ścieżki w grafie połączeń między miastami.

Graf to para \( \mathbf{G}=( V,E ) \), gdzie:

 • \( V \) jest zbiorem wierzchołków,

(czasami zwanymi węzłami lub punktami grafu)

 • \( E \) jest rodziną (być może powtarzających się) krawędzi,

czyli jedno- i dwu-elementowych podzbiorów \( V \).

Graf prosty to para \( \mathbf{G}=( V,E ) \), gdzie:

 • \( V \) jest zbiorem wierzchołków,
 • \( E \) jest zbiorem krawędzi między różnymi wierzchołkami,

czyli dwu-elementowych podzbiorów \( V \).

Graf ogólny (a.) oraz prosty (b.)

Uwaga

W grafie w odróżnieniu od grafu prostego dopuszczamy pętle oraz krawędzie wielokrotne. Wierzchołek nazywany jest czasem także węzłem, jak i punktem grafu. Krawędź łącząca \( v \) z \( w \) oznaczana będzie jako \( vw \). Jeśli istnieje krawędź \( vw \) to mówimy, że \( v \) i \( w \) są sąsiadami; oraz że krawędź \( vw \) jest incydentna do \( v \) (\( w \)). Ponadto, dla grafu \( \mathbf{G} \) symbolem \( {\sf V}\!(\mathbf{G}) \) będziemy oznaczać jego zbiór wierzchołków, zaś symbolem \( {\sf E}\!(\mathbf{G}) \) jego zbiór krawędzi. Czasem, dla odróżnienia grafu od grafu prostego, graf będziemy nazywać też grafem ogólnym.

Stopień wierzchołka \( v \) w grafie \( \mathbf{G} \) to liczba krawędzi incydentnych z \( v \). Stopień wierzchołka \( v \) oznaczany jest jako \( {\sf deg}\ v \).

Obserwacja 12.1

Jeśli \( \mathbf{G}=( V,E ) \) jest grafem ogólnym, to

\( \displaystyle\sum_{v\in V}{\sf deg}\ v=2\vert E \vert. \)

A zatem liczba wierzchołków o nieparzystym stopniu jest parzysta.

Dowód

Każda krawędź jest incydentna do dwóch wierzchołków. Zliczając krawędzie incydentne do kolejnych wierzchołków, a następnie sumując te wartości, każda krawędź \( vw \) zostanie zliczona dwa razy: raz przy rozpatrywaniu wierzchołka \( v \), a drugi raz przy \( w \).

Jeśli \( \mathbf{G} \) miałby nieparzyście wiele wierzchołków o nieparzystym stopniu to suma \( \displaystyle\sum_{v\in V}{\sf deg}\ v \) byłaby nieparzysta, wbrew temu, że jest liczbą parzystą \( 2\vert E \vert \).

Uwaga

Dla grafów \( \mathbf{G}=( V,E ) \), \( \mathbf{G}_1=( V_1,E_1 ) \), \( \mathbf{G}_2=( V_2,E_2 ) \) definiujemy następujące pojęcia:

 • suma grafów \( \mathbf{G}_1\cup\mathbf{G}_2=( V_1\cup V_2,E_1\cup E_2 ) \),
 • przecięcie grafów \( \mathbf{G}_1\cap\mathbf{G}_2=( V_1\cap V_2,E_1\cap E_2 ) \),
 • różnica grafów \( \mathbf{G}_1-\mathbf{G}_2=( V_1- V_2,E_1- E_2 ) \),
 • podgraf grafu \( \mathbf{G} \) to graf \( \mathbf{H} \), w którym \( {\sf V}\!(\mathbf{H})\subseteq{\sf V}\!(\mathbf{G}) \) i \( {\sf E}\!(\mathbf{H})\subseteq{\sf E}\!(\mathbf{G}) \),
 • restrykcja grafu \( \mathbf{G} \) do podzbioru \( X\subseteq V \) to \( \mathbf{G}|_X=( X,\lbrace vw:v,w\in X \rbrace ) \),
 • podgraf indukowany grafu \( \mathbf{G} \) to graf będący restrykcją grafu \( \mathbf{G} \),
 • iloraz grafu \( \mathbf{G} \) przez relację równoważności \( \theta\subseteq V\times V \) na zbiorze jego wierzchołków to graf postaci

\( \mathbf{G}/\theta=( V/\theta,\lbrace \lbrace v/\theta,w/\theta \rbrace:\lbrace v,w \rbrace\in E \rbrace ), \)

 • ściągnięcie zbioru wierzchołków \( X\subseteq V \) w grafie \( \mathbf{G} \) to szczególny przypadek ilorazu \( \mathbf{G}/\theta \), w którym klasy równoważności wszystkich wierzchołków spoza \( X \) są jednoelementowe, a \( X \) stanowi dodatkową klasę, tzn. \( V/\theta=\lbrace \lbrace v \rbrace:v\in V- X \rbrace\cup\lbrace X \rbrace \). W ten sposób zbiór \( X \) został ściągnięty do punktu, którego sąsiadami są sąsiedzi jakiegokolwiek wierzchołka z \( X \). Z drugiej strony, jeśli \( \theta\subseteq V\times V \) jest relacją równoważności o klasach \( X_1,\ldots,X_k \), to ściągając w grafie \( \mathbf{G} \) kolejno zbiory \( X_1,\ldots,X_k \) otrzymamy graf ilorazowy \( \mathbf{G}/\theta \).

W dotychczasowej interpretacji grafów, jako mapy dróg zakładaliśmy, że istnienie drogi np. z Krakowa do Zakopanego, gwarantowało także możliwość powrotu po tej samej trasie. To oczywiście nie musi być zawsze prawdą, np. w miastach jest wiele dróg jednokierunkowych. Chcąc rozważać również takie jednokierunkowe trasy, tzn uwzględniać kierunek relacji między dwoma obiektami, będziemy mówić o grafach skierowanych.

Graf skierowany (lub inaczej digraf) to para \( \mathbf{D}=( V,E ) \), gdzie

 • \( V \) jest zbiorem wierzchołków,
 • \( E \) jest zbiorem krawędzi skierowanych, czyli \( E\subseteq V\times V \).

Uwaga

Krawędź digrafu (czyli uporządkowaną parę) \( vw \) graficznie przedstawiamy jako strzałkę \( v\ \bullet\!\longrightarrow\!\bullet\ w \).

Graf szkieletowy digrafu \( \mathbf{D} \) to graf otrzymany z \( \mathbf{D} \) poprzez zaniedbanie (usunięcie) kierunku krawędzi, ale nie samych krawędzi.