Wirtualne wejście-wyjście

Chociaż podsystem wejścia-wyjścia udostępnia interfejs dla obsługi wszystkich urządzeń wejścia-wyjścia, wykorzystanie niektórych z tych urządzeń w taki „surowy” sposób jest niewygodne. Karta sieciowa na przykład jest urządzeniem, które staje się dopiero wówczas użyteczne, gdy otrzymuje dane z odpowiednimi informacjami adresowymi i kontrolnymi, stosownie do używanych protokołów sieciowych. Dysk służy do przechowywania danych w sektorach, ale logicznie dane zorganizowane są w pliki, które mogą zajmować wiele sektorów. Musi gdzieś być zatem pamiętana informacja o sektorach (lub innych jednostkach alokacji) zajmowanych przez plik.

Zarządzanie taką informacją na poziomie aplikacji naraża system na sporo błędów. Dwa różne procesy mogłyby na przykład przydzielić sobie ten sam blok dyskowy. Poza tym zadaniem jądra systemu operacyjnego jest stworzenie środowiska wygodnego dla użytkowników, ułatwiającego wykonywanie programów. Tego typu usługi są wiec realizowane przez oprogramowanie systemowe, które na bazie modułu sterującego urządzenia fizycznego tworzy pewne urządzenia wirtualne, oferujące często zupełnie inny model wykorzystania zasobów urządzeń zewnętrznych.

Dwoma nadmienionymi już przykładami są: protokoły komunikacji sieciowej i system plików. Stos protokołów udostępnia usługi transmisji danych na bazie fizycznej karty sieciowej. Dla aplikacji urządzeniem jest połączenie sieciowe a nie karta. System plików udostępnia logiczny obraz informacji w postaci hierarchicznej struktury katalogów oraz plików identyfikowanych przez nazwy, a moduł organizacji fizycznej systemu plików odwzorowuje ten obraz na zbiór sektorów fizycznego dysku. Dla aplikacji urządzeniem jest więc plik o określonej nazwie, a nie dysk.

slajd 42