Generacja ciągu de Bruijna poprzez cykl Eulera

Generacja ciągu de Bruijna poprzez cykl Eulera