Automaty minimalne

 1. Niech \(w\in\Sigma^{*}\) będzie słowem o długości \(|w|=n>0\). Dowieść, że minimalny automat deterministyczny rozpoznający wszystkie słowa nad \(\Sigma\), których sufiksem jest \(w\), ma dokładnie \(n+1\) stanów.
 2. Niech \(w\in\Sigma^{*}\) będzie słowem o długości \(|w|=n>0\). Dowieść, że minimalny automat deterministyczny rozpoznający wszystkie podsłowa słowa \(w\) ma nie więcej niż \(2n\) stanów.
 3. Narysować diagramy automatów minimalnych rozpoznających odpowiednio

  1. wszystkie podsłowa
  2. wszystkie sufiksy

  słowa \(abbababa\) (dla przejrzystości rysunków pominąć stan ,,śmietnik”).
  Ile stanów maja analogiczne automaty dla \(w_{n}=ab(ba)^{n}\) (licząc stan ,,śmietnik”) ?

 4. Skonstruować minimalny deterministyczny automat skończony dla języka\(L\ =\ \{ a^{i}bb^{*}a^{j}\ :\ 2\ |\ (i+j)\}\).
 5. Skonstruować minimalny deterministyczny automat skończony dla języka
  \(L\ =\ \{\ a_{1}a_{2}\ldots a_{n}\ :\ n>0,\ a_{i}\in\{ 0,1,2,3,4\},\ MAX_{{i,j}}(a_{i}-a_{j})\le 2\}.\)
 6. Opisać strukturę i narysować diagram minimalnego deterministycznego automatu skończonego akceptującego wszystkie skończone ciągi zerojedynkowe takie, że każde \(k\) kolejnych symboli zawiera dokładnie 2 jedynki i każde kolejnych \(j< k\) symboli zawiera co najwyżej dwie jedynki:

  1. Dla \(k=3\);
  2. dla \(k=4\).

  (W szczególności słowo puste należy do obu języków, a słowo 111 do żadnego z nich.)

 7. Dowieść, że minimalny automat deterministyczny równoważny podanemu automatowi niedeterministycznemu o \(n\) stanach (\(n\geq 2\)) ma dokładnie

  1. \(2^{{n-1}}\) stanów,

  2. (*)

   \(2^{n}\) stanów.

  Na powyższych rysunkach \(n=7\), stan początkowy jest wskazany przez \(\Rightarrow\), a stan akceptujący jest oznaczony przez \(\bullet\).

  Uwaga. Właność słów rozpoznawaną przez automat z punktu można łatwo opisać w języku polskim, w przypadku punktu jest to trudniejsze.

 8. Oznaczmy przez \(\Sigma _{k}\) alfabet \(\{ 0,1,\ldots k\}\). Niech \(\mathit{NPAL}_{k}\) oznacza zbiór słów nad alfabetem \(\Sigma _{k}\) nie zawierających, jako podsłowa, palindromu (symetrycznego słowa długości co najmniej 2). Ile stanów ma minimalny automat deterministyczny akceptujący \(\mathit{NPAL}_{{99}}\) ? Podać rozwiązanie ogólne dla \(k=0,1,2,\ldots\)
 9. Trzy drużyny piłkarskie \(A\), \(B\) i \(C\) rozgrywają między sobą serię spotkań towarzyskich, przy czym umówiły się, że każdy kolejny mecz jest rozgrywany pomiędzy drużyną, która wygrała poprzedni mecz i drużynę, która nie brała udziału w tym spotkaniu (tzn. jeśli drużyna \(X\) wygrała z drużyną \(Y\), to następny mecz rozegrają \(X\) i \(Z\)). Zakładając, że nie ma remisów, rozważamy zbiór słów nad alfabetem \(\{ A,B,C\}\), stanowiących ciągi możliwych wyników spotkań. Dowieść, że jest to język regularny. Zbudować minimalny automat deterministyczny, który go rozpoznaje.
 10. Pan \(X\) zakupił pakiety trzech różnych akcji: \(A,B\) i \(C\). Każdego dnia bada wzajemne położenie wartości swoich akcji, które może być reprezentowane jako uporządkowanie zbioru \(\{ A,B,C\}\), w kierunku od najmniej do najbardziej wartościowej. (Przyjmujemy założenie, że dwie różne akcje mają zawsze różne wartości.) Pan \(X\) postanowił, że jeśli w ciągu dwóch kolejnych dni któraś z akcji dwukrotnie spadnie na niższą pozycję, to sprzeda tę akcję. Np. jeśli kolejne notowania (w tym wypadku: uporządkowania) są \((A,B,C),(B,C,A),(C,B,A)\) to pan \(X\) sprzeda pakiet akcji \(C\). Rozważamy zbiór \(G\) wszystkich uporządkowań liniowych zbioru \(\{ A,B,C\}\). Dowieść, że zbiór tych ciągów nad alfabetem \(G\), które opisują takie wyniki notowań giełdowych, przy których pan \(X\) nie pozbędzie się żadnego pakietu akcji, jest językiem regularnym. Znale”zć liczbę stanów automatu minimalnego akceptującego ten język.
 11. Pan \(X\) postanowił, że każdego dnia będzie pracował lub nie, przestrzegając przy tym zasady, by na żadne siedem kolejnych dni nie przypadało więcej niż cztery dni pracy. Możliwy rozkład dni pracy pana \(X\) w ciągu \(n\) kolejnych dni możemy przedstawić jako \(n\)-bitowe słowo, gdzie 1 odpowiada dniowi pracy, a 0 dniowi odpoczynku. Dowieść, że zbiór wszystkich tak otrzymanych słów jest językiem regularnym (nad alfabetem \(\{ 0,1\}\)). Znale”zć minimalny automat deterministyczny.

  Wskazówka. Jako stany minimalnego automatu weżmy ciągi binarne długości 7 zawierające dokłądnie 4 jedynki,
  plus stan typu śmietnik.

  Naturalny automat pamięta historie (ciąg binarny) ostatnich siedmiu dni.
  Każdy taki ciąg jest równoważny ciągowi dopełnionemu: zamieniamy kolejne zera od lewej na jedynke tak aby w sumie
  były 4 jedynki.

  Zatem ostatecznie automat ma tyle stanów ile jest ciągów binarnych długości 7 mających 4 jedynki, plus stan smietnik.
  W sumie 35+1=36.

 12. Dowieść, że istnieje nieskończenie wiele słów \(w\in(a+b)^{*}\) takich, że jeśli zastosujemy homomorfizm \(a\mapsto 0\), \(b\mapsto 1\), to otrzymamy zapis binarny liczby podzielnej przez 3, a kiedy zastosujemy homomorfizm \(a\mapsto 1\), \(b\mapsto 0\), to również otrzymamy zapis binarny liczby podzielnej przez 3 (oczywiście ignorujemy początkowe zera).
 13. Rozważamy automat wydający napoje, działający na następujących zasadach.

  — Każdy napój kosztuje 1 złoty.

  — W chwili początkowej automat nie zawiera żadnych monet.

  — Automat przyjmuje monety: 1 złoty lub 1 euro; w tym ostatnim przypadku wydaje 3 złote reszty po warunkiem, oczywiście, że ma dostateczną ilość monet jednozłotowych (zakładamy, że €1 = 4 zł).

  — Jeśli automat nie jest w stanie wydać reszty — sygnalizuje błąd.

  — Jeśli po wrzuceniu monety i ewentualnym wydaniu reszty wartość wszystkich monet zgromadzonych w automacie osiągnie równowartość 8 zł, wszystkie monety są wyjmowane (reset).

  Historią działania jest ciąg wrzuconych monet (złoty lub euro). Historia jest udana, jeśli w trakcie jej realizacji ani razu nie wystąpił błąd.

  Skonstruować minimalny automat deterministyczny rozpoznajacy zbiór wszystkich udanych historii.

 14. Narysować minimalny deterministyczny automat skończony rozpoznający zbiór \(L\) słów nad alfabetem \(\{ a,b\}\), zawierający słowo puste oraz słowa rozpoczynające się od \(a\), które nie zawierają jako podsłowa palindromu o długości większej niż 3. (Na rysunku stan “śmietnik” pomijamy.) Jaka jest liczność języka \(L\) ?
 15. Narysować minimalny deterministyczny automat skończony rozpoznający język \(L_{1}\) składający się ze wszystkich słów binarnych nie zawierających antypalindromu o długości większej niż 2 (zob. zadanie ??.??).
 16. Dla automatu niedet. A przez \(det(A)\) oznaczmy deterministyczną wersję \(A\) (poprzez konstrukcję ”potęgową”, stanami są zbiory \(A\)) w której są tylko stany osiągalne ze stanu początkowego. Przez \(A^{R}\) oznaczmy naturlany automat (z reguly niedeterministyczny) dla odwróconego języka \(L(A)^{R}\) (powstały przez odwrócenie strzałek (tranzycji), oraz zamianę zbiorów stanów akceptujących i początkowych).

  Prof. J. Brzozowski zauważył, następującą własność

  \((*)\)  jeśli \(A\) jest deterministyczny to \(det(A^{R})\) jest minimalnym automatem deterministycznym dla języka \(L(A)^{R}\).

  Udowodnić własność \((*)\).