Matematyka dyskretna 1

Opis

Wykład wprowadza aparat matematyczny niezbędny do konstruowania i analizy algorytmów. Składa się z elementów kombinatoryki, teorii grafów i teorii liczb.

Sylabus


Autorzy

 • Paweł Idziak — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Algorytmiki,
 • Bartłomiej Bosek — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Algorytmiki,
 • Piotr Micek — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Algorytmiki,

Wymagania wstępne

 • Logika i teoria mnogości
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Analiza matematyczna 1

Zawartość

 • Indukcja matematyczna:
  • zasada indukcji
  • zasady minimum i maksimum
  • liczby harmoniczne
 • Rekurencja:
  • definicje rekurencyjne
  • zależności rekurencyjne
  • liczby Fibonacciego
  • rozwiązywanie równań rekurencyjnych
 • Zliczanie zbiorów i funkcji:
  • zliczanie podzbiorów
  • zliczanie bijekcji
  • zliczanie injekcji
  • zliczanie funkcji
  • zasada szufladkowa Dirichleta
  • zasada włączania-wyłączania
 • Sumy skończone i rachunek różnicowy:
  • metody obliczania sum skończonych
  • rachunek różnicowy
  • dolna i górna silnia
  • sumowanie przez części
 • Współczynniki dwumianowe
 • Permutacje i podziały:
  • rozkład permutacji na cykle
  • cyklowe liczby Stirlinga
  • podziałowe liczby Stirlinga
  • podziały liczby na sumy
 • Funkcje tworzące:
  • rozwijanie funkcji wymiernych w szereg
  • funkcje tworzące w rozwiązywaniu zależności rekurencyjnych
 • Funkcje tworzące w zliczaniu obiektów kombinatorycznych:
  • liczby Catalana
  • podziały liczby na sumy
  • liczby Stirlinga
  • liczby Bella
 • Asymptotyka:
  • notacja asymtotyczna \( O,\Omega, \Theta, o, \omega \)
  • twierdzenie o rekursji uniwersalnej
  • metoda przybliżeń
 • Teoria liczb:
  • podzielność, NWD, NWW, liczby pierwsze
  • algorytm Euklidesa
  • rozkład na czynniki pierwsze
  • gęstość liczb pierwszych
 • Arytmetyka modularna:
  • twierdzenie Fermata
  • twierdzenie Eulera
  • chińskie twierdzenie o resztach
  • rozwiązywanie równań modularnych
  • funkcja Mobiusa
 • Grafy:
  • podstawowe pojęcia
  • drzewa i cykle
  • cykle Eulera i Hamiltona
  • grafy dwudzielne, skojarzenia i twierdzenie Halla
  • spójność, wielospójność i twierdzenie Mengera
  • sieci, przepływy, przekroje i twierdzenie Forda-Fulkersona
  • planarność i twierdzenie Kuratowskiego
  • kolorowanie grafów (w tym planarnych)
 • Metody algebraiczne w teorii grafów:
  • macierz sąsiedztwa i domkniecie przechodnie grafu
  • macierz incydencji
  • permanent i skojarzenia
  • wartości własne

Literatura

 1. V.Bryant, Aspekty kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1977.
 2. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 3. W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.
 4. W.Lipski, W.Marek, Analiza kombinatoryczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 5. K.A.Ross, Ch.R.B.Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 6. Z.Pałka, A.Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 7. R.J.Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Moduły