Ćwiczenia 1: Wstęp

W poniższych zadaniach zdefiniuj opisane funkcje matematyczne.
Możesz, a nawet powinieneś, zdefiniować przydatne funkcje pomocnicze.
Opisz też sposób reprezentacji danych (np.\ punkt możemy reprezentować jako parę współrzędnych).

  1. Wyznacz przecięcie dwóch prostokątów o bokach równoległych do osi współrzędnych i całkowitych współrzędnych wierzchołków.
    Rozwiązania
  2. Zdefiniuj funkcję określającą, czy dwa odcinki o końcach o współrzędnych całkowitych przecinają się.
    (Dostępna jest tylko dziedzina algorytmiczna liczb całkowitych i wartości logicznych.)
  3. Napisz funkcję określającą, czy dwa równoległoboki mają niepuste przecięcie.
  4. Czy punkt leży wewnątrz wielokąta (niekoniecznie wypukłego, ale bez samoprzecięć).
    Wielokąt jest dany w postaci ciągu kolejnych wierzchołków na obwodzie (w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek).