Algorytmy i struktury danych

Opis

Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych umiejętnosci w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmow oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Sylabus

Autorzy

 • Krzysztof Diks — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wojciech Rytter — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna 1
 • Geometria z algebrą liniową

Zawartość

 • Podstawowe zasady analizy algorytmów:

  • poprawność
  • złożoność obliczeniowa algorytmu (czasowa i pamieciowa, pesymistyczna i oczekiwana, koszt zamortyzowany)
  • złożoność problemu algorytmicznego a złożoność algorytmu - dolne granice, metody analizy złożoności
 • Metody projektowania wydajnych algorytmów:
  • metoda dziel i zwyciężaj
  • algorytmy zachłanne
  • pogramowanie dynamiczne
  • przeszukiwanie z nawrotami i metoda podziału i ograniczeń
  • transformacyjna konstrukcja algorytmu
 • Sortowanie:
  • sortowanie przez porównania (sortowanie przez wstawianie - InsertionSort, sortowanie szybkie - QuickSort, sortowanie przez scalanie - MergeSort)
  • proste kolejki priorytetowe: kopce binarne
  • sortowanie kopcowe - HeapSort
  • sortowanie pozycyjne
  • złożoność problemu sortowania
 • Selekcja:
  • algorytm Hoare'a
  • algorytm magicznych piątek
 • Wyszukiwanie i słowniki:
  • wyszukiwanie liniowe i binarne
  • drzewa wyszukiwań binarnych, zrównoważone drzewa wyszukiwań binarnych (AVL, drzewa czerwono-czarne, drzewa typu splay)
  • haszowanie (funkcje haszujące, haszowanie uniwersalne, metody rozwiązywania kolizji, haszowanie doskonałe)
  • B-drzewa
 • Kolejki priorytetowe:
  • złączalne kolejki priorytetowe (kopce dwumianowe i Fibonacciego)
  • algorytm Dijkstry
 • Problem "Find-Union" i jego zastosowania
 • Algorytmy grafowe:
  • komputerowe reprezentacje grafów
  • metody przeszukiwania grafów i ich zastosowania - najkrótsze ścieżki, spójność, dwuspójność, silna spójność, sortowanie topologiczne
  • problemy ścieżkowe
  • minimalne drzewo rozpinające
  • najliczniejsze skojarzenia w grafach dwudzielnych
 • Wyszukiwanie wzorca w tekstach:
  • prefikso-sufiksy
  • algorytm Knutha-Morisa-Pratta
 • Tekstowe struktury danych:
  • tablice sufiksowe
  • drzewa sufiksowe

Literatura

 1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
 2. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.

Literatura

 1. Algorytmy i struktury danych, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
 2. Wprowadzenie do algorytmów, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.