Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa systemów informatycznych. Omawiane będą m.in. zagrożenia systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, modele bezpieczeństwa i klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych (TCSEC, ITSEC, EAL), problematyka tworzenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, elementy kryptografii, zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego, podstawowe modele uwierzytelniania, strategie kontroli dostępu, bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych. Przedstawiona zostanie problematyka bezpiecznego programowania, narzędzia analizy zabezpieczeń i monitoringu, lokalne i sieciowe systemy wykrywania ataków i ochrony przed nimi, środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie i usługi narzędziowe (np. Kerberos, bezpieczne usługi katalogowe).

Sylabus

Autor

 • Michał Szychowiak — Politechnika Poznańska

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów:

 • Systemy operacyjne
 • Technologie sieciowe

Zawartość

Wykłady

 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa:

  • przestępstwa komputerowe
  • polityka bezpieczeństwa
  • normy i zalecenia
  • klasy bezpieczeństwa systemów komputerowych
  • podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochrony
  • mechanizmy uwierzytelniania (m.in. uwierzytelnianie jednostronne, dwustronne, z zaufaną stroną trzecią, single sign-on, one-time passwords)
  • uwierzytelnianie biometryczne
  • strategie autoryzacji i kontroli dostępu (m.in. uznaniowa i ścisła kontrola dostępu, listy ACL)
  • ograniczanie podsłuchu
  • mechanizmy podnoszenia stopnia dostępności informacji (redundancja komponentów, archiwizacja i kopie zapasowe)
 • Elementy kryptografii:
  • szyfry symetryczne
  • szyfry asymetryczne
  • zarządzanie kluczami (PKI)
  • funkcje skrótu i podpis cyfrowy
  • uwierzytelnianie kryptograficzne
  • narzędzia
  • prawne aspekty wykorzystania kryptografii
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych:
  • typowe naruszenia bezpieczeństwa
  • problemy uwierzytelniania i kontroli dostępu współczesnych systemów operacyjnych
  • wirusy, konie trojańskie i in.
  • zamaskowane kanały komunikacyjne
  • ograniczone środowiska wykonania
  • delegacja uprawnień administracyjnych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej:
  • bezpieczeństwo podstawowych protokołów i urządzeń sieciowych w poszczególnych warstwach modelu OSI
  • narzędzia podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci
  • tunele VPN i protokół IPsec
  • zapory sieciowe (firewall)
  • bezpieczeństwo infrastruktury sieci bezprzewodowych i urządzeń mobilnych (WiFi, Bluetooth)
  • bezpieczeństwo usług VoIP
 • Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług:
  • bezpieczne środowisko aplikacyjne
  • problemy ochrony popularnych usług aplikacyjnych (WWW, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe)
  • ochrona na poziomie warstwy sesji (protokół SSL/TLS)
  • zagrożenia technologii aplikacji internetowych
  • bezpieczne protokoły aplikacyjne (X.400, PEM, PGP)
 • Bezpieczne programowanie:
  • krytyczne błędy programistyczne (np. przepełnienie bufora)
  • ochrona przed błędami
  • bezpieczna kompilacja
  • bezpieczne biblioteki
  • sztuka tworzenia bezpiecznego kodu
 • Środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie:
  • interfejs usług bezpieczeństwa
  • kerberos
  • GSSAPI
  • SASL
  • PAM
  • bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem:
  • monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS)
  • narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne)
  • procedury reagowania, dokumentowanie incydentów
  • aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji

Laboratoria

Laboratoria obejmują zakresem następujące ćwiczenia:

 • Modularne systemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu operacyjnego
 • Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami
 • Ograniczone środowiska wykonania aplikacji, ograniczone powłoki systemu operacyjnego środowisk serwerowych, delegacja uprawnień administracyjnych
 • Umacnianie ochrony systemu operacyjnego (hardening) środowisk MS Windows
 • Utwardzanie ochrony systemu operacyjnego środowisk Linuksowych
 • Zabezpieczanie usług aplikacyjnych i usług narzędziowych, przykłady ataków i sposoby obrony
 • Realizacja sieci VPN w środowisku homogenicznym oraz wieloplatformowym
 • Systemy programowych i sprzętowych zapór sieciowych (firewall), osobiste zapory (personal firewall)
 • Systemy wykrywania włamań IDS (snort), reakcje na włamania, dokumentowanie incydentów

Literatura

 • W. Stallings, Network Security Essentials, Prentice Hall, 2003
 • J. Stokłosa, T. Bilski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PWN, 2001
 • N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce, Helion, 2004
 • S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Wydawnictwo RM, 1997
 • W. R. Cheswick, Firewalle i bezpieczeństwo w sieci, Helion, 2003
 • B. Schneier, Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, WNT, 2002
 • W. Stallings, Ochrona danych w sieci i intersieciach. W teorii i praktyce, WNT, 1997
 • M. Howard, D. LeBlanc, Bezpieczny kod. Tworzenie i zastosowanie, Microsoft Press, 2002