Slajdy

Slajdy używane na wykładach (wersję językową rozpoznaje się po języku opisu). Domyślny format to pdf.
Slides used during lectures (language version can be determined by the language of description). The default format is pdf.
ZałącznikWielkość
Logika pierwszego rzędu, składnia i semantyka733.61 KB
First-order logic, syntax and semantics725.56 KB
Sposoby użycia logiki pierwszego rzędu438.86 KB
How to use first-order logic442.27 KB
Entscheidungsproblem, czyli nierozstrzygalność tautologii231.24 KB
Entscheidungsproblem, or undecidability of tautologies253.43 KB
Twierdzenie Trachtenbrota, czyli nierozstrzygalność skończonej spełnialności (PowerPoint)1.15 MB
Trakhtenbrot's Theorem, or undecidability of finite satisfiability (PowerPoint)1.11 MB
Twierdzenie Fraisse, gra Eherenfeuchta808.05 KB
Fraisse's Theorem, Eherenfeucht game792.81 KB