Laboratorium 3

Zadanie 1

W poprzednim tygodniu pisaliśmy funkcje

readInts2 :: String -> Either String [Int]
sumInts :: String -> String

Przepisz funkcje readInts2, sumInts na notację monadyczną

(Uwaga: w tym zadaniu raczej nadal tworzymy funkcje String -> String i korzystamy z interact niz bezposrednio z IO, chyba ze ktos bardzo chce)

Zadanie 2 - IO

 1. Napisz program który wypisze swoje argumenty, każdy w osobnej linii
 2. Napisz program, który będzie pytał użytkownika o ulubiony język programowania, tak długo aż odpowiedzią będzie 'Haskell' ;)
 3. Napisz uproszczoną wersję programu wc (wypisującą ilość linii, słów i znaków w pliku o nazwie podanej jako argument)
 4. Zadanie 3.

  Uzupełnić przykład z wykładu:

  data ParseError = Err {location::Int, reason::String}
  instance Error ParseError ...
  type ParseMonad = Either ParseError
  parseHexDigit :: Char -> Int -> ParseMonad Integer
  parseHex :: String -> ParseMonad Integer
  toString :: Integer ->; ParseMonad String
   
  -- convert zamienia napis z liczba szesnastkowa 
  --  na napis z liczba dziesietna
  convert :: String -> String
  convert s = str where
   (Right str) = tryParse s `catchError` printError
   tryParse s = do {n <- parseHex s; toString n}
   printError e = ...

  Zadanie 4. Operacje monadyczne

  Napisz własną implementację funkcji

  sequence :: Monad m => [m a] -> m [a] 
  mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]
  forM :: Monad m => [a] -> (a -> m b) -> m [b]

  Zadanie 5. (opcjonalne)

  Nieco inny od monad model obliczeń reprezentuje klasa Applicative:

  class Functor f => Applicative f where
   pure :: a -> f a
   (>*>) :: f(a->b) -> f a -> f b
  1. pure to to samo co return
  2. Operator (<*>) reprezentuje sekwencjonowanie obliczeń podobne do (=<<)
   z tym, że kolejne obliczenie nie zależy od wyniku poprzedniego (choć jego wynik oczywiście może).
  3. Dla każdej monady można zdefiniować instancję Applicative:
   pure = return
   mf <*> ma = do { f <- mf; a <- ma; return mf ma }
  1. Zdefiniuj instancje Applicative dla Maybe i Either
  2. Zdefiniuj operację *> będącą analogiem >> (czyli ignorującą wynik pierwszego obliczenia):
  3. (*>) :: f a -> f b -> f b
  4. Zdefiniuj analogiczną operację ignorującą wynik drugiego obliczenia:
  5. (<*) :: f a -> f b -> f a
  6. Spróbuj wykonać zadanie 3 używając Applicative zamiast Monad