Zadania przygotowawcze z logiki Wersja 2.

O zadaniach. Zadania są podzielone na kilka grup. Niektóre zadania są dosyć trudne. Pewne zadania powtarzają się w kilku grupach, aby zachęcić studentów do rozwiązania ich różnymi metodami.
Przy niektórych zadaniach (z działów ,,Tw. o zwartości” i ,,Tw. Skolema-Löwenheima”) należy się posłużyć pełną wersją twierdzenia Skolema-Löwenheima poniżej, która zostanie podana na najbliższym wykładzie:
Jeśli \(\Delta\) jest zbiorem zdań nad sygnaturą \(\Sigma\) który ma nieskończony model, to \(\Delta\) ma model dowolnej mocy \(\mathfrak{m}\geq|\Sigma|.\)

Formalizowanie zadanych własności. Spektrum \(Spec(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór wszystkich liczb naturalnych \(n\) takich, ze \(\varphi\) ma model o mocy \(n.\) Standardowy model arytmetyki to struktura \(\mathbb{N}=\langle\omega,*^{\mathbb{N}},+^{\mathbb{N}},0^{\mathbb{N}},1^{\mathbb{N}},\leq^{\mathbb{N}}\rangle.\)

 1. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=Spec(\lnot\varphi).\)
 2. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n^{2}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)
 3. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2*n~/~n\in\mathbb{N}\}.\)
 4. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n~/~n\in\mathbb{N}\ \text{i $n$ jest liczb"a z"lo"ron"a}\}.\)\(n\) jest liczbą złożoną}.
 5. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2^{n}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)
 6. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
 7. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(2^{n}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
 8. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n!\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
 9. Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \({n \choose k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
 10. Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n^{k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
 11. Znaleźć formułę \(\varphi(x,y)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(x\) jest względnie pierwsze z \(y.\)
 12. Znaleźć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(z\) jest największym wspólnym dzielnikiem \(x\) i \(y.\)
 13. Znaleźć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(y\) jest największą liczbą, będącą potęgą liczby pierwszej, która dzieli \(x.\)

Szukanie modeli dla zadanych formuł. W zadaniach ,,Pokazać, że zbiór zdań \(\Delta\) jest niezależny”, należy za każdym razem udowodnić, że dla każdego \(\varphi\in\Delta,\) \(\Delta\setminus\{\varphi\}\not\models\varphi,\) poprzez wskazanie modelu \(\Delta\setminus\{\varphi\},\) który nie jest modelem \(\varphi.\)

 1. Pokazać, że zbiór aksjomatów relacji równoważności

  \(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x\forall y(Exy\to Eyx)\\ \forall x\ Exx\\ \forall x\forall y\forall z((Exy\land Eyz)\to Exz)\end{array}\right\}\)

  jest niezależny.

 2. Pokazać, że zbiór aksjomatów liniowych porządków

  \(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x\forall y((x\leq y)\lor(y\leq x))\\ \forall x\forall y((x\leq y\land y\leq x)\to x=y)\\ \forall x\forall y\forall z((x\leq y\land y\leq z)\to x\leq z)\end{array}\right\}\)

  jest niezależny.

 3. Pokazać, że zbiór aksjomatów teorii grup (w zapisie multiplikatywnym, nad sygnaturą

  \(\Sigma^{F}_{{2}}=\{*\},\Sigma^{F}_{0}=\{ 1\}\))
  \(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x((1*x=x)\land(x*1=x))\\ \forall x\forall y\forall z((x*y)*z=x*(y*z))\\ \forall x\exists y((x*y=1)\land(y*x=1))\end{array}\right\}\)

  jest niezależny.

 4. Pokazać, że zdanie \((\forall x\exists y\ Exy)\to(\exists x\forall y\ Exy)\) nie jest tautologią.
 5. Pokazać, że zdanie

  \((\forall x\forall y((f(x)=f(y))\to(x=y)))\to(\forall x\exists y(f(y)=x))\)

  nie jest tautologią. Czy jego negacja ma model skończony?

 6. Pokazać, że zdanie \(\exists x\exists y\exists u\exists v((\lnot u=x)\lor(\lnot v=y))\land(f(x,y)=f(u,v))\) nie jest tautologią. Ile nieizomorficznych modeli skończonych ma to zdanie?

Tw. Fraïssé, gra Ehrenfeuchta.

 1. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=|A\setminus r^{\mathbb{A}}|\) nie jest aksjomatyzowalna.
 2. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(|\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\in E^{\mathbb{A}}\}|< |\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\notin E^{\mathbb{A}}\}|,\) nie jest aksjomatyzowalna.
 3. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest zbiorem skończonym, nie jest definiowalna.
 4. Pokazać, że klasa wszystkich relacji równoważności, które mają skończenie wiele klas abstrakcji, nie jest aksjomatyzowalna.

Tw. o zwartości.

 1. Pokazać, że jeśli klasa \(\mathcal{A}\) struktur nad sygnaturą \(\Sigma\) jest aksjomatyzowalna i jej dopełnienie \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A}\) struktur sygnatury \(\Sigma,\) ktore nie nalezą do \(\mathcal{A},\) jest aksjomatyzowalne, to obie klasy są w istocie definiowalne.

  Wskazówka: Założyć, że pierwsza klasa jest aksjomatyzowalna przez \(\Delta\), a druga przez \(\Delta^{{\prime}},\) ale żaden skończony podzbiór \(\Delta\) nie jest aksjomatyzacją \(\mathcal{A}.\) Pokazać, że \(\Delta\cup\Delta^{{\prime}}\) spełnia założenia tw. o zwartości.

 2. Pokazać następujące tw. Robinsona: Jeśli \(\Delta,\Delta^{{\prime}}\) są spełnialnymi zbiorami zdań nad pewną sygnaturą \(\Sigma,\) zaś \(\Delta\cup\Delta^{{\prime}}\) nie jest spełnialny, to istnieje zdanie \(\varphi\) takie, że \(\Delta\models\varphi\) oraz \(\Delta^{{\prime}}\models\lnot\varphi.\)

  Wskazówka: Założyć, że dla każdego \(\varphi\) takiego, że \(\Delta\models\varphi\) zachodzi \(\Delta^{{\prime}}\not\models\lnot\varphi.\) Pokazć, że w tej sytuacji \(\Delta^{{\prime}}\cup\{\varphi\}\) jest spełnialny, a stąd, że \(\Delta\cup\Delta^{{\prime}}\) spełnia zalożenia tw. o zwartości.

 3. Pokazać, że jeśli \(\Delta\) jest pewnym zbiorem zdań \(\varphi\) takich, że \(Spec(\lnot\varphi)\) jest skończone, oraz \(\Delta\models\psi,\) to także \(Spec(\lnot\psi)\) jest skończone.
 4. Pokazać, że klasa wszystkich relacji równoważności, które mają skończenie wiele klas abstrakcji, nie jest aksjomatyzowalna.
 5. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest zbiorem skończonym, nie jest aksjomatyzowalna.
 6. Pokazać, że klasa wszystkich algebr \(\mathbb{A}=\langle A,f^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(f\) jest symbolem jednoragumentowej funkcji, oraz takich, że \(|\vec{f}(A)|< |A|\) nie jest aksjomatyzowalna.
 7. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(|\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\in E^{\mathbb{A}}\}|< |\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\notin E^{\mathbb{A}}\}|,\) nie jest aksjomatyzowalna.
 8. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=|A\setminus r^{\mathbb{A}}|\) nie jest aksjomatyzowalna.

Tw. Skolema-Löwenheima.

 1. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=2^{{|A\setminus r^{\mathbb{A}}|}}\) nie jest aksjomatyzowalna.
 2. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur izomorficznych do struktury postaci \(\mathbb{A}=\langle\mathcal{P}(A),\cup^{\mathbb{A}},\cap^{\mathbb{A}},\subseteq^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(\cup^{\mathbb{A}},\cap^{\mathbb{A}}\) oraz \(\subseteq^{\mathbb{A}}\) są odpowiednio prawdziwymi sumą, przecięciem i zawieraniem zbiorów, nie jest aksjomatyzowalna.
 3. Udowodnić następujące tw. Hessenberga: Dla każdej nieskończonej mocy \(\mathfrak{m}\) zachodzi \(\mathfrak{m}^{2}=\mathfrak{m}.\)

  Wskazówka: Napisać zdanie pierwszego rzędu, z którego wynika, że uniwersum modelu jest mocy nie mniejszej niż moc jego kartezjańskiego kwadratu. Pokazać, że zdanie to ma model nieskończony i skorzystać z tw. Skolema-Löwenheima.