Egzamin 2016/2017

Zadanie 1

Niech dana będzie sygnatura \(\Sigma.\) Struktura \(\mathfrak{A}\) nad \(\Sigma\) ma własność \(F\) gdy dla każdych dwóch termów \(t,s\) nad \(\Sigma\) o (łącznie) jednej zmiennej wolnej \(x\), zbiór elementów \(a\in A\) spełniających \((\mathfrak{A},x:a)\models t=s\) jest albo skończony, albo jest całym zbiorem \(A.\) Na przykład, ciało liczb rzeczywistych \(\langle \mathbb{R},+,*,1\rangle\) ma własność \(F.\)

Udowodnij, że

a) Jeśli \(\Sigma\) zawiera jeden symbol \(f\) jednoargumentowej funkcji, to nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) ma własność \(F\).
b) Jeśli \(\Sigma\) zawiera wyłącznie symbole stałych i relacji, to istnieje zbiór zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) ma własność \(F\).

Zadanie 2

Zajmujemy się częściowymi porządkami postaci \(\langle A,\leq\rangle\) nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(\leq\). Niech wówczas \(\langle \tilde{A},\tilde\leq\rangle\) oznacza częściowy porządek uzyskany z \(\langle A,\leq\rangle\) przez dodanie nowego elementu największego i nowego elementu najmniejszego.

Udowodnij, że dla każdego \(n\) i dowolnych \(\langle A,\leq_A\rangle\), \(\langle
B,\leq_B\rangle\), jeśli \(\langle A,\leq_A\rangle\equiv_n\langle B,\leq_B\rangle\) to \(\langle \tilde{A},\tilde\leq_A\rangle\equiv_n \langle\tilde{B},\tilde\leq_B\rangle\).

Zadanie 3

Pracujemy ze słowami nad alfabetem \(\{a,b\}\), tj. mamy ustaloną sygnaturę \(\{\leq, a(\cdot), b(\cdot)\}\) i rozważamy jedynie skończone struktury, w których \(\leq\) jest interpretowany jako liniowy porządek, a \(a(\cdot)\) i \(b(\cdot)\) jako dwa rozłączne podzbiory w sumie dające całe uniwersum.

Zdefiniuj język regularny zadany wyrażeniem \((ab^*a)^+\) w logice MSO. Czy jest on definiowalny w logice pierwszego rzędu?

Zadanie 4

Rozważmy narysowany poniżej graf nieskierowany \(D_n\) kształtu drabiny, przy czym ``szczebli'' jest \(n\) a wierzchłków \(2n\):

 A          A'
 *--*--*--...--*--*--*
 | | |    | | |
 | | | ... | | |
 | | |    | | |
 *--*--*--...--*--*--*
 B          B'

Niech \(M_n\) (M od Möbius) to graf otrzymany z \(D_n\) przez dodanie krawędzi \((A,B')\) i \((B,A')\).

Niech \(W_n\) (W od Walec) to graf otrzymany z \(D_n\) przez dodanie krawędzi \((A,A')\) i \((B,B')\).

Napisać zdanie \(\varphi\) logiki MSO takie, że dla każdego \(n>5\) rozróżnia ono grafy \(W_n\) i \(M_n,\) tzn. \(W_n\models\varphi\) wtw. \(M_n\models\lnot\varphi.\)

Wskazówka: Rozważ kolorowania tych struktur dwoma kolorami.

TEST

1
Zakładamy notację z zadania 2. Czy dla każdego \(n\) i dowolnych \(\langle A,\leq_A\rangle\), \(\langle B,\leq_B\rangle\) zachodzi implikacja: jeśli \(\langle \tilde{A},\tilde\leq_A\rangle\equiv_n \langle\tilde{B},\tilde\leq_B\rangle\) to \(\langle A,\leq_A\rangle\equiv_n\langle B,\leq_B\rangle\)?

2
Czy istnieje formuła arytmetyczna \(\varphi(x,y,z)\) taka, że dla każdych trzech liczb naturalnych \(p,n,k\) zachodzi równoważność: \((\mathfrak{A},x:p,y:n,z:k)\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian \(\sum_{i=1}^n\beta(p,i)x^i\) ma dokładnie \(k\) różnych pierwiastków naturalnych? (Przez \(\beta\) oznaczamy funkcję beta G\"odla.)

3
Czy obie poniższe formuły zdaniowe są tautologiami intuicjonistycznymi?

A \(\lnot\lnot( \lnot p \lor p)\)
B \(\lnot\lnot p \lor \lnot p\)

4
Zajmujemy się klasyczną logiką zdaniową. Mamy dane dwie formuły \(\varphi,\psi,\) które nie zawierają żadnych wspólnych zmiennych zdaniowych. Ponadto \(\not\models\lnot\varphi\) i \(\not\models\psi.\)

Czy możliwe jest, że \(\models\varphi\to\psi\)?

5
Czy poniższy problem jest rozstrzygalny:

Dane: Formuła \(\varphi(x)\) z jedną zmienną wolną, logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą \(+,*,0,1\)\\

Pytanie: Czy istnieje \(a\in\mathbb{N}\) takie, że \((\langle \mathbb{N},+,*,0,1\rangle,x:a)\models\varphi\)?