Algorytm magicznych piątek

Algorytm Hoare'a w pesymistycznym przypadku może wymagać bardzo długiego czasu działania. Możemy tak zmodyfikować poprzedni algorytm, aby zapewnić liniowy czas działania nawet w najgorszym przypadku.

Kluczem do nowego algorytmu jest lepszy wybór elementu dzielącego (zmienna m z 5-linii algorytmu Hoare'a). Element ten jest obliczany w następujący sposób:

 • dzielimy ciąg \( A \) na podciągi 5-elementowe \( P_1,\ldots,P_{\lceil |A|/5 \rceil} \),

 • każdy z podciągów sortujemy, otrzymując \( P'_1,\ldots,P'_{\lceil |A|/5 \rceil} \),,
 • wybieramy z każdego podciągu 3-ci co do wielkości element otrzymując krótszy ciąg \( M \),

 • jako m wybieramy medianę ciągu \( M \) (którą to obliczamy rekrurencyjnie).

Dzięki takiemu znacznie bardziej skomplikowanemu wyborowi możemy zagwarantować bardziej równomierny podział ciągu \( A \) na podciągi elementów mniejszych (\( A_{ < } \)), oraz większych (\( A_{>} \)) od m.

Algorytm

function AlgorytmMagicznychPiatek(A[1..n], k);
begin
 if n<=10 then
  posortuj tablicę A 
  return A[k] 
 else begin
  podziel elementy z tablicy A na podciągi 5-elementowe: P(1),...,P(n/5) 
  (jeśli n nie jest wielokrotnością 5, uzupełnij ostatni podciąg wartościami infty)
  Niech M={ P_i [3] : 1 <= i <= n/5} (zbiór median ciągów P(i));
  m:=AlgorytmMagicznychPiatek(M, ceil(|M|/2));
  A_< :={ A[i] : A[i] < m};
  A_= :={ A[i] : A[i] = m}; 
  A_> :={ A[i] : A[i] > m};
  if |A_<| <= k then return AlgorytmMagicznychPiatek(A_<,k)
  else if |A_< |+|A_=| <= k then return m 
  else return AlgorytmMagicznychPiatek(A_>, k-|A_<|-|A_=|); 
 end
end

Analiza złożoności czasowej

Na pierwszy rzut oka algorytm wygląda bardzo podobnie do algorytmu Hoare'a. Nowy algorytm jest jednak znacznie bardziej efektywny: nawet w pesymistycznym przypadku algorytm kończy działanie po \( O(n) \) krokach.
Złożoność algorytmu możemy opisać następującym równaniem rekurencyjnym.

\( T(n)=O(n)+T(|M|)+max(T(|A_{ < }|),\ T(|A_{>}|)) \)

 • rozmiar zbioru |M| możemy ograniczyć przez \( \lceil n/5 \rceil \)
 • ze względu na dodatkowy czas poświęcony na obliczanie mediany m, możemy podać lepsze ograniczenia na rozmiary zbiorów \( A_{ < },\ A_{>} \):

\( 0 \le A_{ < },\ A_{>}\le n - 3\cdot \lfloor |M|/2\rfloor \le 3n/4 \)

\( T(n)\le O(n)+T(n/5)+T(3n/4) \)