Ćwiczenia

  1. Podaj algorytm wyznaczający drugi co do wielkości element zbioru, używający przy tym minimalnej liczby porównań.
  2. Podaj algorytm sprawdzający, czy dany ciąg zawiera element występujący co najmniej n/k razy (np. n/3 razy). !!todo: trzeba to trochę jaśniej napisać!!
  3. Czy liczbę 5 w algorytmie "Magicznych piątek" można zastąpić przez inną wartość, np. 3,4,6,7?
  4. Dane są trzy tablice A[1..n], B[1..n], C[1..n]. Elementy każdej z tych tablic są uporządkowane rosnąco. Podaj efektywny sposób na znajdowanie mediany wśród wszystkich elementów.