Proste słowniki: drzewa poszukiwań binarnych

Podstawowe operacje słownika to wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie klucza. Drzewa poszukiwań binarnych (bez dodatkowych specjanych wymagań) mogą być traktowane jako prosty słownik. Sa to zwykłe drzewa binarne, których klucze spełniają następujące własności:

Dla dowolnego węzła x:

 • wszystkie klucze w lewym poddrzewie węzła x mają wartości mniejsze niż klucz węzła x,
 • wszystkie klucze w prawym poddrzewie węzła x mają wartości większe lub równe niż klucz węzła x.


Dodatkowe wymaganie dotyczące kluczy umożliwia nam efektywne wyszukiwanie elementów w drzewie.

function Szukaj(węzeł, klucz) 
  if (węzeł==nil) 
    return BRAK ELEMENTU 
  if (węzeł.klucz=klucz) then 
    return ELEMENT ISTNIEJE 
  else if (klucz < węzeł.klucz) then 
    return Szukaj(węzeł.lewePoddrzewo, klucz) 
  else if (klucz > węzeł.klucz) then 
    return Szukaj(węzeł.prawPoddrzewo, klucz) 
end;

Wstawianie do drzewa jest bardzo zbliżone do wyszukiwania: musimy przejść po drzewie (rozpoczynając w korzeniu), aby odnaleźć wolne miejsce, w którym możemy dodać nową wartość.

procedure Dodaj(węzeł, klucz) 
 if (klucz < węzeł.klucz) then 
  if węzeł.lewePoddrzewo=nil then 
   utwórz nowy węzeł z wartością klucz 
   wskaźnik do nowego węzła zapisujemy w węzeł.lewePoddrzewo 
  else 
   Dodaj(węzeł.lewePoddrzewo, klucz) 
 else if (klucz >= węzeł.klucz) then 
  if węzeł.prawePoddrzewo=nil then 
   utwórz nowy węzeł z wartością klucz 
   wskaźnik do nowego węzła zapisujemy w węzeł.prawePoddrzewo 
  else 
   Dodaj(węzeł.prawePoddrzewo, klucz) 
end;

Możemy również usuwać wartości z drzewa, niestety ta operacja jest bardziej skomplikowana.

 procedure Usuń(węzeł, klucz) 
  if (klucz < węzeł.klucz) then 
   Usuń(węzeł.lewePoddrzewo, klucz) 
  else if (klucz > węzeł.klucz) then 
   Usuń(węzeł.prawePoddrzewo, klucz) 
else begin { klucz = węzeł.klucz 
   if węzeł jest liściem, then 
    { usuń węzeł z drzewa } 
    UsunProstyPrzypadek(węzeł) 
   else
    if węzeł.lewePoddrzewo <> nil then 
     niech x oznacza skrajnie prawy węzeł w poddrzewie węzeł.lewePoddrzewo 
     wezel.klucz:=x.klucz; 
     UsunProstyPrzypadek(x); 
    else 
     analogiczne postępowanie dla węzeł.prawPoddrzewo 
     (jednak poszukujemy węzła na skrajnie lewej ścieżce) 
end

Procedura UsunProstyPrzypadek oznacza usuwanie z drzewa węzła, który ma co najwyżej jednego syna.

procedure UsunProstyPrzypadek(węzeł) 
begin 
  poddrzewo:=nil; 
  ojciec:=węzeł.ojciec; 
  if węzeł.lewePoddrzewo <> nil then 
   poddrzewo:=węzeł.lewePoddrzewo; 
  else 
   poddrzewo:=węzeł.prawePoddrzewo; 
  if ojciec=nil then 
   korzen:=poddrzewo; 
  else if ojciec.lewePoddrzewo=węzeł then { węzeł jest lewym synem } 
   ojciec.lewePoddrzewo:=poddrzewo; 
  else { węzeł jest prawym synem } 
   ojciec.prawePoddrzewo:=poddrzewo;

Wszystkie podane operacje mają pesymistyczny koszt \( O(h) \) gdzie \( h \) oznacza wysokość drzewa. Niestety w najgorszym przypadku drzewo może mieć bardzo dużą wysokość -- nawet \( O(n) \) (np. dla ciągu operacji Dodaj \( (1,2,3,\ldots) \).