Wersja ‘’real-time’’ algorytmu Morrisa-Pratta

Pokażemy teraz wersję algorytmu on-line, która działa w czasie rzeczywistym, tzn. czas reakcji między wczytaniem symbolu a daniem odpowiedzi jest O(1), niezależnie od rozmiaru alfabetu. Zamiast KMP użyjemy algorytm MP, którego preprocessing jest prostszy.

Algorytm zachowuje się podobnie jak algorytm On-Line-KMP; podstawowa różnica polega na tym, że algorytm wkłada do kolejki wczytane symbole, które jeszcze nie są przetworzone w sensie algorytmu MP. Rysunek pokazuje relacje tego algorytmu do algorytmu MP. Symbole z wejścia najpierw wędrują do kolejki.

Rysunek 2: Typowa konfiguracja w algorytmie real-time-MP.

Algorytm Real-Time-MP

 inicjalizacja: j:=0; Kolejka := emptyset; 
 repeat forever (niezmiennik: |Kolejka| \le (m-j)/2 ) 
  read(symbol); 
  insert(symbol,Kolejka); 
  write(OUTPUT(Kolejka, j));

W celu skrócenia zapisów pojedynczych algorytmów rozbijamy algorytm na dwie części. Zasadnicza część jest zapisana jako osobna funkcja OUTPUT(Kolejka, j). Wynikiem funkcji jest 0 lub 1, w zależności od tego czy ostatnio wczytany symbol kończy wystąpienie wzorca x. Zmienne Kolejka, j są globalne. Oczywiste jest, że opóźnienie (czas reakcji) tego algorytmu jest O(1).
Algorytm OUTPUT(Kolejka, j)

 output := 0; (początkowo Kolejka niepusta)
 repeat 2 times
  if Kolejka niepusta then
   if j=-1 then 
    j := 0; delete(Kolejka); 
   else if x[j+1] <> first(Kolejka) then j:=P[j]; 
   else 
    j:=j+1; delete(Kolejka); 
   if j=m (w tym momencie Kolejka=emptyset) 
    output := 1; j := P[m]; 
 return(output);