Laboratorium 12: zadanie końcowe

Zadanie 1


Święty Mikołaj postanowił skomputeryzować swoje biuro. Twoim zadaniem jest przygotowanie projektu bazy danych, która będzie pełnić to zadanie.

Święty Mikołaj zna wszystkie dzieci, ze sobie tylko znanych źródeł wie, które z nich były grzeczne, a które nie. Grzeczne dzieci przesyłają Mikołajowi listę prezentów, które chciałby otrzymać.

Natomiast niegrzeczne mogą liczyć jedynie na rózgi.

Przy dostarczaniu prezentów Mikołaj korzysta z całej sieci pomocników. Każdy z nich musi po świętach, przygotować szczegółowe sprawozdanie dotyczące wydanych prezentów. Natomiast Mikołaj chciałby mieć możliwość monitorowania postępu prac pomocników.
Kolejnym problem z którym styka się Mikołaj to przygotowanie zamówień do fabryki zabawek. Zamówienia są przygotowywane na podstawie listy zamówień pochodzących od dzieci.

 • rozszerz funkcjonalność bazy o jeden (dowolnie wybrany) dodatkowy element (np. 1 lub 2 encje),
 • przygotuj diagram encji,
 • opisz dodatkowe, przyjęte przez ciebie, założenia funkcjonalne.

Encje: TODO

Zadanie 2


Dana jest baza o schemacie \( \displaystyle \ R = \ ABCDEFG\) i zależnościach funkcyjnych:

\( \displaystyle \ F = \{BCD \to A,BEF \to D,AE \to B,A \to C,CDE \to A,DE \to AD,BC \to F,CE \to F,CE \to B,E \to F, \} \)

 • Wyznacz wszystkie klucze.
 • Wyznacz domkniecie zbioru atrybutów ABC.
 • Podaj postać minimalna \( \displaystyle \mathbb{F}\).
 • Przedstaw rozkład \( \displaystyle \ R \) do trzeciej postaci normalnej.
 • Czy relacja \( \displaystyle \ R_2 = \ ABCD \) z zależnościami funkcyjnymi

  \( \displaystyle \ F_2 = \{ABC \to D,AD \to A,AB \to C,BC \to A\}\)
  jest w postaci Boyce’a-Codda? Odpowiedz uzasadnij.