algorytm Dijkstry

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/drupal6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ćwiczenia 19: Przeszukiwanie grafów

  1. Dany jest graf nieskierowany, którego wierzchołki są ponumerowane od 0 do \(n-1\).
    Napisz procedurę \(\mathtt{path}: \mathtt{graph} \to \mathtt{int}\), która wyznacza długość (liczoną liczbą krawędzi) najdłuższej ścieżki w tym grafie, na której numery wierzchołków tworzą ciąg rosnący.
  2. [II OI, zadanie Klub Prawoskrętnych Kierowców, PCh]
    Mamy dany układ ulic, leżących na prostokątnej siatce \(m \times n\).
    Ulice są jedno- lub dwukierunkowe.

Laboratorium 8: biblioteki STL ciąg dalszy i jeden ważny a klasyczny algorytm

Na tym laboratorium kontynuujemy prezentację zastosowań biblioteki STL do implementacji efektywnych algorytmów, tak się akurat składa, że nadal grafowych. Tym razem na tapecie algorytm Dijkstry.

Zadanie KAP (Kapitan)

Dostępna pamięć: 256MB.

Ćwiczenia 6: najkrótsze ścieżki, kolejki priorytetowe, koszt zamortyzowany

Zadanie 1

\(d\)-kopcem typu MIN, \( d \ge 2\), nazywamy zupełne drzewo \(d\)-arne z kluczami rozmieszczonymi w porządku kopcowym typu MIN.

Subskrybuje zawartość