wyszukiwanie wzorców w tekście

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/drupal6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ćwiczenia 27: Wyszukiwanie wzorców w tekście

  1. Dana jest lista elementów.
    Wyznacz wszystkie nietrywialne rotacje cykliczne danej listy, które dają w wyniku ją samą.
  2. Dane są dwa napisy (w postaci tablic znaków) x i y.
    Napisz procedurę szukaj : char array → char array → int, która znajduje najdłuższy
    spójny fragment w napisie x, który jest prefiksem (fragmentem początkowym) napisu y.
    Wynikiem procedury powinna być jego długość.
Subskrybuje zawartość